Gå til innhold
Annonse

Dette bør du vite om mykobakteriose - knyttes til RAS

Makroskopisk bilde fra laks som viser knuter/granulomer i lever (sorte piler) på grunn av mykobakterieinfeksjon. Foto: Mulualem Adam Zerihun.
Makroskopisk bilde fra laks som viser knuter/granulomer i lever (sorte piler) på grunn av mykobakterieinfeksjon. Foto: Mulualem Adam Zerihun.

Mykobakteriose er en bakteriesykdom som kan få fotfeste i RAS om man ikke passer på. Forebyggende tiltak er viktig.

Annonse

I siste nummer av Norsk Fiskeoppdrett gir Veterinærinstituttet i sin faste fiskehelsespalte en oversikt over hva mykobakteriose er. De beskriver også erfaringer fra noen nylige utbrudd.

Veterinærinstituttet skriver at mykobakteriose hos fisk forårsakes av hurtig- og saktevoksende mykobakterier. Typiske histologiske funn er granulomer (knuter) i indre organer, svullen milt og nyre, hudlesjoner og avmagring. Så mye som 80 % av fisken i en populasjon kan være infisert.

De mener mye tyder på at mykobakterier kan være en primærinfeksjon som svekker immunforsvaret, og dermed gir muligheter for andre sykdomsagens å få fotfeste. 

Ikke meldepliktig

Fra juli til desember i fjor påviste Veterinærinstituttet mykobakteriose hos laks på ett RAS-settefiskanlegg og to matfiskanlegg. Smolten på matfiskanleggene var levert fra settefiskanlegg med RAS. 

- Mykobakteriose hos fisk er ikke en meldepliktig sykdom i Norge, og det finnes ingen samlet oversikt over sykdomsutbrudd hos laksefisk. I 2006/2007 stilte Veterinærinstituttet diagnosen mykobakteriose på ca. 11 lokaliteter, og det ble også registrert noen enkeltutbrudd i 2008 og 2009. Hvorfor det ble registrert flere tilfeller av mykobakteriose høsten 2018 er uvisst, og det kan være flere mulige årsaker, mener de.

En annen mulighet de lanserer er rett og slett at mykobakteriose er underdiagnostisert.

- Det tar lang tid før man observerer makroskopiske forandringer, og det kan være vanskelig å påvise syrefaste bakterier i vev.

Har man først fått mykobakteriose hos fisken er en mulighet å benytte antibiotika.

- Dette er kostbart og er ikke en vanlig praksis. Man må heller satse på forebyggende tiltak, på lik linje med andre fiskesykdommer, understreker Veterinærinstituttet.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse