Gå til innhold
Annonse

DnB: Kjenner til landbaserte prosjekter på til sammen 350 000 tonn

Alexander Aukner, analytiker i DnB snakket om landbasert oppdrett og RAS på Sunndalsøra. Foto: Pål Mugaas Jensen/Kyst.no.
Alexander Aukner, analytiker i DnB snakket om landbasert oppdrett og RAS på Sunndalsøra. Foto: Pål Mugaas Jensen/Kyst.no.

Sunndalsøra: De spådde 114 000 tonn på land i 2019. Det blir ca 8. Nå har DnB skjøvet litt på tidsaksen, men de har også oppjustert volumene betydelig.

Annonse

Under RAS-konferansen til CtrlAQUA og Nofima fortalte DnBs Alexander Aukner at de jobber med en oppdatering av en rapport de kom med i 2016 som så på landbasert produksjon av matfisk for laks.

- For to år siden identifiserte vi 20 ulike prosjekter i hele verden, som utbygget ville gi en produksjon på 154 000 tonn biomasse. Vårt anslag for 2019 var at det ville være bygget ut 114 000 tonn. Det tallet ser vi nå i stedet lander på ca 8 000 tonn, sa han.

Det planlegges mer og mer

Analytikeren tror likevel at det vil bli bygget ut mye i de kommende årene.

- Man har gjerne en tendens til å overvurdere endringer på kort sikt, mens man undervurderer endringer på lang sikt, opplyste han.

For av de 20 prosjektene de hadde sett i 2016, står det kun 10 tilbake, men det har kommet nye på veien og flere har oppskalert. Derfor er det også lagt til betydelig med biomasse.

- Nå har vi identifisert totalt 30 ulike prosjekter, som samlet vil gi en produksjon på hele 345 000 tonn, om de realiseres.

Hvor mye trodde DnB for to-tre år siden (mørk grønn søyle) og hva tror de nå (lys grønn søyle. De 345 000 tonn de har oversikt over nå skal etter planene være utbygget i 2026.  Kilde DnB.
Hvor mye trodde DnB for to-tre år siden (mørk grønn søyle) og hva tror de nå (lys grønn søyle. De 345 000 tonn de har oversikt over nå skal etter planene være utbygget i 2026. Kilde DnB.

Og Aukner har mer tro nå på at en del av dette vil bli realisert enn tidligere.

- Vi ser at det ikke lengre er garasjeprosjekter med tegninger på en serviett, men prosjekter som er seriøst finansielt backet.

Riktignok er ikke bankene tungt inne ennå.

- Jeg vet bare om et prosjekt som er delfinansiert av bank og det er Atlantic Sapphire i Florida der DnB er inne, sa han.

Investeres mye i RAS

Aukner mener det for tiden er en stor investeringsvilje i RAS-teknologi.

- Bare de siste tre årene er det investert 4,6 mrd kroner i Norge i RAS-anlegg, inkludert settefiskanlegg. Overfører man de volumene og kostnadene vil det i så fall koste 35 milliarder kroner å bygge ut de 345 000 tonn som det prosjekter på.

Analytikeren gjorde også en sammenligning rundt hva de børsnoterte lakseselskapene har investert totalt de siste seks år:

- De har altså investert samlet 28,5 mrd kroner og har i perioden økt produksjonen sin kun med 140 000 tonn. Hadde det kanskje vært bedre og brukt dem på landbasert produksjon i stedet, spurte han retorisk.

Aukner er likevel klar på at den eneste grunnen til at det vil kunne lønne seg å produsere på land er at det er vedvarende kostbart å produsere i sjø som følge av lus og andre biologiske utfordringer.

- Det å vokse tradisjonelt er dyrt. I dag har det en tillatelseskostnad som er langt høyere enn de 65 millioner kroner Salmar betalte for en grønn tillatelse for noe år siden. Løser man utfordringen i sjø, da blir sjø billig igjen og landbasert vil bli en nisjeproduksjon. Så langt tyder alt på at utfordringene i sjø vil vedvare, sa han.

Årets produksjon

I år er det Swiss Alpine som slakter laks, og da til etter sigende en svært høy pris på fisken. AquaMaof slakter litt i Polen, og Langsand Laks i Danmark slakter 250 tonn i år, men skal opp i full utnyttelse på 1000 tonn i 2019.

Tidligere på dagen fortalte også Steven Summerfelt om at de i sitt Aquaponics-anlegg i USA, Superior Fresh, produserer 1000 tonn i år – 100 tonn laks og 900 tonn salat.

Atlantic Sapphire i Florida vil etter planen sette rogn i anlegget senere i år, og det Fredrikstad Seafood vil også sette inn fisk i år.

- Den største flaskehalsen fremover vil være mennesker med operasjonell erfaring. Dette er nemlig ikke lett, konkluderte Aukner.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse