Gå til innhold
Annonse

Dramatiske endringer i PD-statistikken for i år

Det er i 2018 påvist PD ved 17 lokaliteter. Foto: Linn Therese Skår Hosteland
Det er i 2018 påvist PD ved 17 lokaliteter. Foto: Linn Therese Skår Hosteland

Så langt i år er det sett betydelig færre tilfeller av PD-sykdom i havbruksnæringen sammenlignet med samme tid i fjor. Antall mistanker har imidlertid eksplodert.

Annonse

2017 ble et historisk dårlig år for både påvisninger og mistanker av PD i norsk laksenæring.

Men så langt i år er situasjonen betydelig bedret når det gjelder sykdomstilfeller sammenlignet med toppåret, ifølge statistikk fra Barentswatch/Veterinærinstituttet.

Les også: Historisk mye PD i 2017

Nær halvering av sykdomstilfeller 

Ved utgangen av uke 12 er det nemlig rapportert påvisninger av sykdom på 17 lokaliteter. Det viser statistikk for januar og februar fra Veterinærinstituttet, supplert med tall fra Bartenstswatch til og med 25 mars.

Sammenlinget med i fjor var dette en betydelig reduksjon, da det til og med mars var 33 påvisninger av PD. I 2016 hadde man per mars påvist 21 tilfeller.

Definisjon av sykdom og mistanker 

  • Mistanke om PD: Påvisning av SAV med PCR eller dyrking, kliniske eller patologiske forandringer forenlig med PD, eller påvisning av antistoff mot PD (serologi).
  • Påvist PD: Påvising av SAV med PCR eller dyrking, i tillegg til kliniske symptomer eller patologiske forandringer forenlig med PD.

Fra PD-forskriftens §3 (kursivering gjort av oss).

Eksplosjon i mistanker

Til og med uke 12 er det registrert hele 32 PD-mistanker. Dette kan være anlegg der man har påvist viruset med svært følsommer teknikker (feks PCR), mens man gjerne ikke har sett syksomstegn hos fisken ennå (se faktaboks).

Ved utgangen av mars i fjor var antall mistanken kun én.

Brit Hjeltnes, som er fagdirektør fiskehelse i Veterinærinstituttet, har tidligere trukket frem at økningen av PD-mistanker kan ha å gjøre med innføringeb av nye rutiner for screening etter PD. Disse ble innført i oktober i fjor. Den som leter, finner gjerne mer enn den som ikke gjør det.

- Men ser man på utviklingen kan man se det begynte å øke allerede i oktober, og da roer det seg normalt ned. Da økningen skjer denne måneden sammenfaller det med innføringen av den nye PD-screening-rutinen, som igjen kan tyde på at man oppdager ting tidligere, sa hun i en sak på Kyst.no den gang.

Kilde: Veterinærinstituttet.
Kilde: Veterinærinstituttet.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse