Gå til innhold
Annonse
Flatskjæret lokalitet, sørvest for Gjerdinga tilhørende Emilsen Fisk. Illustrasjonsfoto: Emilsen Fisk.
Flatskjæret lokalitet, sørvest for Gjerdinga tilhørende Emilsen Fisk. Illustrasjonsfoto: Emilsen Fisk.

Emilsen Fisk har nær doblet driftsresultatet og betydelig økt omsetningen i 2017. Selskapet har også hatt svært god tilvekst på fisken. 

Annonse

Oppdrettselskapet Emilsen Fisk på på Lauvøya kan vise til en omsetning på nær 567 millioner kroner i 2017, en solid økning fra 394,4 millioner i 2016. 

Emilsen Fisk:

  • Selskapet driver med lakseoppdrett og har lokaliteter i Vikna, Leka, Nærøy og Fosnes.
  • Hovedkontoret ligger på Lauvøya i Vika Kommune. 
  • Bedriften har 41 ansatte, derav 4 kvinner og 37 menn. Styret består av 3 kvinner og 3 menn. 

Driftsresultatet var på 100,8 millioner kroner i 2017, en økning på hele 43,6 millioner kroner. Driftsmarginen endte dermed på 17.78 prosent, og av årsresultatet på 90.2 millioner er 58,6 millioner overført til egenkapital. Det er også tatt ut et utbytte på 31,5 millioner for 2017-regnskapet. 

Økt produksjon

Styret skriver i årsberetningen at produksjonen i sjø har gått svært bra med god tilvekst i 2017.

Men opplyser samtidig at to lokaliteter ble utslaktet pga PD (SAV2) tidlig i 2017, som har påvirket produksjonen. Det ble produsert cirka 8100 tonn fisk i 2017, en økning på 2600 tonn fra året før. 

To avtaler med Sinkaberg-Hansen

Fra og med høstutsettet 2017 inngikk Emilsen FIsk en samdriftsavtale med SinkabergHansen på Marøya i Nærøy kommune. Selskapene har som målsetning å optimalisere driften for å oppnå best mulig miljømessige, drifstmessige og økonomiske betingelser. Styret påpeker at samarbeidet fungerer godt. 

I februar 2018 besluttet Emilsen FIsk å legge ned sitt slakteri på Lauvøya, og inngikk derfor en slakteavtale med Sinkaberg-Hansen.  

Nedleggelsen av slakteriet, påpeker styret er hensyntatt i regnskapet for 2017, i form av nedskriving av verdien på slakteriets anlegssmidler, kommer det frem. 

- Mangler riktige legemidler for FoU-tillatelsene

Styret påpeker også at det har vært utfordringer knyttet til to FoU-konsesjoner selskaper drifter for Salmo Future AS. 

Utfordringene har bestått av å finne legemiddelkandidater til utprøving som tilfredstiller særvillkårene i FoU-tillatelsene. Som følge av dette har Fiskeridirektoratet sendt varsel om mulig tilbaktrekking av den ene eller begge tillatelsene. Salmo Future AS har god dialog med flere selskap om å få gjennomført nye studier på legemidler. Fiskeridirektoratet er orientert om denne planen og selskapet mener det gir dem grunnlag for fortsatt drift av konsesjonene. 

Emilsen Fisk forventer en brutto produksjon for 2018 på 11 500 tonn fisk, og et netto slaktevolum på 9500 tonn. Styret påpeker at selskapet har god kontroll på lusesituasjonen, og mener med de forutsetningene som er lagt til grunn i budsjettet vil 2018 bli et godt økonomisk år. 

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse