Gå til innhold
Annonse
Roar Paulsen 2 1,5
Roar Paulsen 2 1,5

Tekmar: Ser man til andre næringer som for eksempel oljenæringen og verftsindustrien, har de kommet svært langt når det gjelder å automatisere tunge og risikable operasjoner i produksjonen. En større grad av automatisering bør også være mulig for oppdrettsnæringen.

Annonse

 Elisabeth Nodland

Oppdrettsnæringen må trolig bli mer effektiv for å holde seg konkurransedyktig. Både mangel på arbeidskraft og dyr arbeidskraft er en utfordring for norsk industri generelt. I tillegg er det et behov for å fjerne belastningen ved ensidig arbeid.

Hvilke operasjoner som bør automatiseres, var noe av det man ønsket å få svar på under årets Tekmar konferanse i Trondheim på tirsdag. Næringen står helt klart overfor teknologiske utfordringer for å effektivisere produksjonen og for å klare å ta unna en stadig økende produksjon av laks.

- Det er flere operasjoner i lakseproduksjonen hvor det er stort behov for automatisering og et potensial til å bedre de tekniske løsningene. Blant de viktigste faktorene kan jeg nevne, biomassekontroll, fôringskontroll og sikkerhet. I dag er noe av problemet at det er for mange operasjoner som gir individuelle variasjoner, sier Roar Paulsen i Lerøy Hydrotech

Full kontroll på biomassen, er penger spart

- Jeg tror vi har mye å spare på og i større grad ha kontroll over hvor stor biomasse man har i anlegget til en hver tid, sier Paulsen. Dagens utstyr kan optimaliseres, for det tas for ofte feil, og det koster penger. Beregning av snittvekt og vekstfordeling burde også i større grad bedres. Det er også viktig å kunne få ut korrekt data på hvor mye fisken vokser per dag, sier Paulsen. Det vi vet er at den ikke vokser like mye hver dag, og det vil være mye å hente på å få inn slik informasjon.

- Det er også viktig å skjerpe kontrollen med fôrinntaket hos fisken og kunne være sikker på at fisken får optimalt med fôr hver dag. Det er derfor ønskelig å kunne måle fôr-svinn enda mer nøyaktig enn det det gjøres i dag.

Ønsker automatisert måling av belasting på nøter og fortøyning

- En annen ting jeg har tenkt på, er hvorfor næringen ikke har noen for automatisk måling av belastningen på nøter og fortøyning, slik at raskt blir varslet om eventuelle skader på utstyret, sier Paulsen. På den måten kunne man bli varslet før en eventuell stor skade oppstår, og kanskje større grad forhindre rømningsulykker. Slik det er i dag kan merdene ha skader i lenger tid før det fanges opp av kamera eller dykkere.

- Det er også ønskelig med automatisk fjerning av groe, samt alarmer ved forringet miljø som alger, co2, temperatur etc. Vi måler mange parametere hver dag, men det er lite automatikk dette arbeidet, understreker Paulsen. Måler mye, men sikkerheten er ikke god nok i dag.

Sikkerhet for røkteren er viktig

- Det burde også være mulig og i større grad unngå bruk av kran på båt til daglige operasjoner, sier Paulsen. Dette er først og fremst for å sikre de som jobber på merdkanten. Det er ofte under slike operasjoner det oppstår ulykker eller nesten ulykker. Skal man oppnå dette kreves det nytenkning, men jeg er sikker på at det finnes løsninger, sier Paulsen

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse