Gå til innhold
Annonse
Konsernsjef Hans Petter Eikeland i Endúr er fornøyd med sammenslåingen. Foto: Endur.
Konsernsjef Hans Petter Eikeland i Endúr er fornøyd med sammenslåingen. Foto: Endur.

Styret i Endúr ASA («Endúr») har inngått en intensjonsavtale med aksjonærene i Oceano AS («Oceano») om en sammenslåing av Endúr og Oceano.

Annonse

Transaksjonen er tenkt gjennomført som en fusjon, med Endúr som overtakende selskap, med oppgjør i aksjer i Endúr. Det er forutsatt et bytteforhold på 50/50. Det skriver Endur i en pressemelding.

Oceano er et nyetablert konsern som omfatter selskapene ØPD AS («ØPD») og Installit AS («Installit») med datterselskaper. Oceano leverer komplette infrastrukturløsninger i marine omgivelser, med fokus på prosjektering og installasjon av sjøledning/kabel til akvakultur, vann og avløp samt energi. Konsernet tilbyr også engineering-løsninger, og leverer konstruksjoner i polyetylen til bruk i marine omgivelser.

En sentral del av Endúrs strategi er lønnsom vekst gjennom konsolidering og oppkjøp. Avtalen med Oceano er første skritt.

Oceano har i overkant av 130 ansatte, og omsatte i 2019 for ca 300 millioner kroner og leverte en justert EBITDA på ca 16 millioner kroner.

Øivind Horpestad, gründer og tidligere daglig leder i NRC Group, er styreleder i Oceano, og er tiltenkt rollen som styreleder i Endúr. Sammen med ledende ansatte i Installit, er investorene Arne Blystad (Songa Investments), Ketil Skorstad (Tigerstaden Marine) og Kristian G. Lundkvist (Middelborg Invest) store eiere i Oceano.

Endúr planlegger en emisjon for å gi det sammenslåtte selskapet en god kapitalbase for videre konsolidering, i tillegg til å sikre en sunn finansiering knyttet til dagens arbeidskapitalbehov. Toneangivende aksjonærer i Endúr og Oceano har signalisert at de ønsker å delta i emisjonen, herunder å bidra som garantister.

Selskapet sier de vil komme tilbake med nærmere detaljer rundt emisjonen så snart nødvendige avklaringer foreligger.

Intensjonsavtalen er styregodkjent i begge selskapene, og har støtte fra mer enn 2/3 av aksjonærene i hvert av selskapene. Det er igangsatt en gjensidig selskapsgjennomgang (due diligence), som skal gjennomføres før endelige avtaler og vedtak. Transaksjonen forventes sluttført i 3. kvartal 2020.

- Oceano tilfører Endúr solid kompetanse og sterk operasjonell drift innen marine tjenester. Sammen med konsernets allerede godt etablerte virksomheter, blir det sammenslåtte Endúr en ledende marin entreprenør- og tjenesteleverandør, sier konsernsjef Hans Petter Eikeland i Endúr i pressemeldingen.

- Transaksjonen styrker en allerede lønnsom kjernevirksomhet i Endúr, samtidig som den tilfører oss en vesentlig aktivitetsøkning og en komplementær kompetanse. Oceano er allerede godt etablert i markedet og vi ønsker med dette oppkjøpet å stake ut en enda tydeligere retning for Endúr ved å fokusere på marin infrastruktur hvor eksisterende markeder som akvakultur og fornybar energi blir stadig viktigere for oss. Oppkjøpet forventes å gi betydelige synergier og åpner opp for nye markeder og fremtidige vekstmuligheter, påpeker Eikeland.

Også styreleder Øivind Horpestad i Oceano ser et stort potensial i transaksjonen:

- Oceano har en strategisk målsetning om å være en konsolidator innenfor sine eksisterende forretningsområder.  Ved å la Oceano bli en del av Endúr, danner vi et sterkt fundament med muligheter for videre vekst også inn mot nye geografiske områder, sier Horpestad.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse