Gå til innhold
Annonse

Endring i regelverk for rester av plantevernmidler i mat og fôr

Foto: Mattilsynet
Foto: Mattilsynet

Mattilsynet hører forskriftsutkast som gjelder implementering av to forordninger som gjelder regelverk for plantevernmiddelrester i mat og fôrvarer. Høringsfristen er satt til 14. mars 2017, skriver de i en pressemelding.

Annonse

Mattilsynet skriver i en pressemelding at de hører forskriftsutkast som gjelder implementering av to forordninger som gjelder regelverk for plantevernmiddelrester i mat og fôrvarer:

  • Forordning (EU) 2016/1785 endrer grenseverdier for plantevernmiddelrester i mat og fôrvarer.
  • Forordning 2016/1726 oppfører nye stoffer på vedlegg IV som er listen over aktive stoffer det er vurdert at det ikke er nødvendig å fastsette grenseverdier for.

Disse forordningene er vedtatt i EU og er under vurdering i EØS/EFTA statene.

Hovedinnholdet i forskriftsutkastet

Forskriftsutkastet gjelder implementering av to forordninger som er vedtatt av Standing Committee on plants, animals, food and feed, plant protection products - pesticide residues (PAFF PPP PR).

Kommisjonsforordning (EU) 2016/1726 av 27. september 2016 vedrørende endring av vedlegg IV til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 med hensyn til carvon, diammoniumfosfat, Saccaromyces cerevisiae stamme LAS02 og myse.

Kommisjonsforordning (EU) 2016/1785 av 7. oktober 2016 vedrørende endring av vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 med hensyn til grenseverdier for cymoksanil, fosfan og fosfid salter og natrium 5-nitroguaiacolat, natrium o-nitrofenolat og natrium p-nitrofenolat i og på visse produkter.

Rettsaktene krever endring i norsk forskrift 18. august 2009 nr. 1117 om rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôrvarer.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse