Gå til innhold
Annonse

Enstemmig ja til forslag om endring av lusegrenser

Det var mange oppdrettere og selskap representert under årets generalforsamlingen for Sjømat Norge i Bergen 7 april. Foto: Therese Soltveit.
Det var mange oppdrettere og selskap representert under årets generalforsamlingen for Sjømat Norge i Bergen 7 april. Foto: Therese Soltveit.

Langøylaks forslo under Sjømat Norge-årsmøtet i Bergen at nåværende lusegrense på 0,2 for å få økt MTB med 5 prosent må endres. Det var generalforsamlingen enstemmig med på.

Annonse

Langøylaks hadde på forhånd meldt inn som sak til årsmøtet der de la frem et forslag om at lusegrensen for å få økt MTB-en med 5 prosent må økes.

Langøy laks skrev i sitt innspill følgende: 

- Styret i SN (Sjømat Norge red. anm.) skal gå i dialog med NFD (Nærings og fiskeridepartementet red. anm.) om endring av 5 % økning i MTB for 2015. Villkårene for økning i MTB må være identiske med gjeldende lusegrense i luseforskriften og ingen begrensinger i antall medikamentelle behandlinger, kom det frem.

Organisasjonen mener at det kan være vanskelig å få gjort noe med selve forskriften om 5 % vekst, da denne allerede er tatt i bruk og adresserer spørsmålet til den kommende revisjon av luseforskriften.

Forslag til endringer av lusegrense for 5 % økt MTB, skrevet av Langøylaks daglig leder Karsten Inge Møgster. Foto: Sjømat Norge. 
Forslag til endringer av lusegrense for 5 % økt MTB, skrevet av Langøylaks daglig leder Karsten Inge Møgster. Foto: Sjømat Norge. 

– Sjømat Norge ser at det er vanskelig å få endret en fastsatt forskrift som allerede er operasjonalisert ved at noen selskaper har tatt i bruk muligheten for fem prosent økt kapasietsøkning.  Sjømat Norge mener det er hensiktsmessig å se på endringer iforhold til krav til lusenivå  forbindelse med Mattilsynet sin revisjon av luseforskriften som vil finne sted i andre halvår 2016. Dette gjelder også de andre innspillene til Langøylaks vedrørende hvordan næringen skal forvaltes med tanke på kontroll på lakselus, skrev organisasjonen i et tilsvar til forslaget før generalforsamlingen.

Forslaget vedtatt

Organisasjonen skriver også at en oppfølging av næringens håndtering av lakselus vil være svært sentralt i det videre arbeidet fremover i Sjømat Norge.

- En evaluering av dagens håndtering av lakselus vil være viktig i dette arbeidet. Bransjegruppen Havbruk i Sjømat Norge nedsetter en arbeidsgruppe som utarbeider et forslag til endringer i luseforskriften som oversendes Mattilsynet innen 30.06.2016, kommer det frem.

Langøylaks fikk imidlertid full støtte av medlemmene i organisasjonen for forslaget sitt, da generalforsamlingen enstemmig gikk inn for forslaget til Langøylaks. Daglig leder i Langøylaks Karsten Inge Møgster, sier han er glad for at det ble enstemmig vedtatt.

– Det er veldig positivt at hele næringen er enig med innspillet vårt og ønsker en endring. Slik lusegrensen er i dag for å få vekst, er uforståelig og ikke bærekraftig. Jeg er veldig glad for vedtakene som er gjort i dag fordi det betyr at et samlet Sjømat Norge mener at forslaget om 5 % kapasitetsøkning med færre enn 0,2 lus ikke er realistisk og ikke vil føre til økt produksjonen, heller en nedgang. Det ble blant annet gjort vedtak om at Sjømat Norge skal gå i dialog med Næring og Fiskeridepartementet om å få 5 % vekst på vilkår som er realistisk for alle aktører i næringa, sier Møgster til kyst.no.

- En 5 % vekst i MTB på realistiske vilkår vil føre til økt sysselsetting i størrelseorden 1000-2000 nye arbeidsplasser i rognproduksjon, settefiskproduksjon, matfiskproduksjon, fôrproduksjon, slakteri, brønnbåtnæringen og andre leverandører til næringen, legger han til.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse