Gå til innhold
Annonse
Gunstein Instefjord, Forbrukerrådet 1,5
Gunstein Instefjord, Forbrukerrådet 1,5

Hardangerfjordseminaret: Både Mattilsynet og Fiskeridirektoratet avdekker regelbrudd ved halvparten av tilsynene sine. Gunstein Instefjord i Forbrukerrådet mener strengere sanksjoner er veien å gå.

Annonse

Øyvind Sjøthun Røen

Gunstein Instefjord fra Forbrukerrådet mener man bør ha et mål om å ha så lite giftstoffer i laksen som mulig. Foto: Øyvind Sjøthun Røen
Gunstein Instefjord fra Forbrukerrådet mener man bør ha et mål om å ha så lite giftstoffer i laksen som mulig. Foto: Øyvind Sjøthun Røen

I høstens utgave av Hardangerfjordseminaret denne uken stod teknologi og fremtidens muligheter i sentrum. Direktør for mat og handel i Forbrukerrådet, Gunstein Instefjord var i den anledning invitert til å snakke om hva som er galt og hva som bør gjøres bedre sett fra en forbrukers synspunkt.

Forbrukerrådet tar årlig imot flere hundretalls klager fra forbrukere som ikke er fornøyd med produktene de kjøper. Selv om laksen har fått mye negativ medieoppmerksomhet de siste årene, har Forbrukerrådet enda til gode å få inn klager på laks.

- Det er veldig sjelden vi får klager på mat, og meg bekjent har vi ikke fått en eneste klage på norsk laks. Det har sin naturlige forklaring ved at når folk klager, så er det oftest større summer i bildet enn det er når man kjøper mat, sier Instefjord.

Han poengterer likevel at næringen fremdeles har forbedringspotensiale når det gjelder etterlevelsen av det fastsatte regelverket.

- Det som vi registrerer og som vi synes er bekymringsfullt er at både Mattilsynet og Fiskeridirektoratet avdekker regelbrudd ved halvparten av tilsynene sine.

- Det avdekkes blant annet manglende journalføring og uriktig rapportering til myndighetene. Blant annet om omfanget av lakselus og rømminger.

- Dette er ikke godt nok. Tallene er for store og for stygge.

- Med slike tall er det fryktelig vanskelig for næringen å ta til motmelet mot motstandere som for eksempel Niels Christian Geelmuyden.

Gunstein Instefjord mener noe bør gjøres med sanksjonene i havbruksnæringen. Foto: Forbrukerrådet
Gunstein Instefjord mener noe bør gjøres med sanksjonene i havbruksnæringen. Foto: Forbrukerrådet

- Noe galt med sanksjonene

Instefjord poengterer at det må være noe galt med sanksjonene ettersom så mange bryter reglene.

- Vi er også litt kritiske til myndighetene oppe i alt dette. Hensikten med tilsynet er å sikre etterlevelse av regelverket. Når man har en så høy andel regelbrudd, så er det sannsynligvis også noe galt med sanksjonene.

- Dette synes ikke vi er godt nok. Det er for høye og stygge tall, sier han krast.

- Trist med begrensninger

Siden VG slo opp forsiden med overskriften ”Ikke gi laks til barna” i sommer har debatten rundt miljøgifter i oppdrettslaksen skapt mange overskrifter. Instefjord mener det er trist at folk skal få høre at man ikke kan spise så mye laks man vil.

- Vitenskapskomiteen jobber med saken og Mattilsynet har bestilt en ny gjennomgang av det datagrunnlaget knyttet til innhold av PCB og dioksiner i laks og annen feit fisk.

- Det er trist at folk skal få høre at det er så mye dioksiner i laksen at man ikke kan spise fisk 4-5 ganger i uken.

- Med mindre det er snakk om kveite, så er det ingen grunn til at man skal sidestille oppdrettsfisk med villfisk. Dette er kontrollerbart og her har man en helt annen mulighet til å rense bort.

- Det må være et mål at eksponeringen for PCB og dioksiner er så lav som overhode mulig.

Instefjord mener havbruksnæringen bør ha en offensiv politikk fremover for å få ned innholdet av fremmedstoffer i laksen.

- Vi trenger en offensiv næring som er bærekraftig. Ikke minst ut ifra hva som i dag er trendene og situasjonen når det gjelder kosthold, sier Instefjord avslutningsvis.