Gå til innhold

Får 7,5 millioner i ekstraordinært innovasjonstilskudd fra Innovasjon Norge

Raudåte- en av de største fornybare marine ressursene globalt. Foto: Calanus AS.
Raudåte- en av de største fornybare marine ressursene globalt. Foto: Calanus AS.

For å understøtte kommersialisering av Calanus AS sin verdikjede har Innovasjon Norge innvilget inntil NOK 7,5 millioner i ekstraordinært innovasjonstilskudd. Prosjektet omfatter utvikling av en bærekraftig forsyningskjede for raudåte, aktiviteter knyttet til internasjonal markedsekspansjon og regulatorisk godkjenning, samt implementering og opplæring i nye systemer for effektiv drift.

På bakgrunn av Regjeringens beslutning om å åpne for kommersiell høsting av raudåte, bygger Calanus AS sitt første industrielle bioraffineringsanlegg på Sortland. Investeringen utgjør NOK 170 millioner, og anlegget er nå under ferdigstillelse og skal tas i bruk i løpet av 1. kvartal 2021. Interessen for selskapets produkter er betydelig, og med økt leveringsevne intensiverer Calanus AS markedsarbeidet med sikte på ekspansjon både i og utenfor Norge.

Administrerende direktør Gunnar Rørstad i Calanus AS uttaler: “Vi er svært takknemlig for at Innovasjon Norge viser oss tillit ved å støtte innovasjonsarbeidet vårt. Finansieringen styrker grunnlaget for industriell oppskalering av en ny norsk biomarin verdikjede. Prosjektet vil bidra til å redusere risiko ved innfasing av den nye fabrikken vår, den første i sitt slag, og styrke grunnlaget for å oppnå markedsadgang og vellykket introduksjon av produktene våre i nye land og salgskanaler».

Finansieringsrådgiver i Innovasjon Norge, Thomas Stien sier: «Som ledd i myndighetenes bestrebelser for å begrense de negative virkningene av korona-pandemien, har Innovasjon Norge fått økte rammer for innovasjonstilskudd rettet mot selskapet med vekstambisjoner. Støtten skal hjelpe selskapene til å kunne gjennomføre gode og samfunnsnyttige innovasjonsprosjekter. Prosjektet til Calanus AS oppfyller våre kriterier, og er i tråd med Regjerningens bioøkonomistrategi»

Har du en sak du
vil tipse oss om?