Gå til innhold
Annonse

FHF med penger til produksjon av robust laksesmolt og sikering av god fiskehelse og velferd

Illustrasjonsbilde av smolt/settefisk. Foto: Linn Therese Skår Hosteland / Kyst.no
Illustrasjonsbilde av smolt/settefisk. Foto: Linn Therese Skår Hosteland / Kyst.no

For å ivareta laksens helse og velferd i settefiskfasen har næringen som mål å produsere smolt som har fått tilstrekkelige livs- og miljøbetingelser for optimal utvikling.

Annonse

Selv om smolten skal være optimalt smoltifisert og robust nok til å håndtere utfordringer i sjø, opplever næringen økende helse- og velferdsproblemer både i settefisk- og sjøfasen, skriver FHF på sine sider.

Det pågår en oppskalering av kapasitet hvor flere benytter RAS teknologi og storsmolt produksjon for å forkorte tiden i sjø. Faren med oppskalering og intensivering er at det kan gå på bekostning av smoltkvalitet. 

For å ivareta behovet for både økt kapasitet og kvalitet er det nødvendig å utvikle ny kunnskap som kan lede til forebyggende tiltak, og som kan bidra til å redusere konkrete sykdomsutfordringer samt styrke laksens generelle helse og robusthet i settefiskfasen.

Utlysningen er delt inn i tre definerte konkurranseområder:

Illustrasjonsfoto av smolt. Foto: Sjømatrådet
Illustrasjonsfoto av smolt. Foto: Sjømatrådet

Område 1: Hjerte- og sirkulasjonshelse
Søknader skal bidra til utvikling av kunnskap som kan lede til forebyggende tiltak i settefiskproduksjon av laks som kan gi målbare forbedringer av smoltens hjerte- og sirkulasjonshelse, og derved økt prestasjon og overlevelse i sjø. 

FHF tar sikte finansiering av 1-2 prosjekter med en samlet ramme på inntil 12 millioner kroner.

Område 2: Nefrokalsinose og hemoragisk smoltsyndrom
Søknader skal fremskaffe kunnskap som kan bidra til forebygging og kontroll av nyreforkalkninger og/eller hemoragisk smoltsyndrom (HSS), med mistenkte bakenforliggende årsaker knyttet til blant annet fysiologi, vannmiljø og produksjonsfaktorer. 

FHF tar sikte på finansiering av 1-2 prosjekter med en samlet ramme på inntil 12 millioner kroner.

Område 3: Robust smolt
Søknader skal bidra til utvikling av kunnskap som kan lede til forebyggende tiltak i settefiskproduksjon av laks for å forbedre smoltens helse og velferd, målt ved økt prestasjon og overlevelse på land og i sjø 

FHF tar sikte på finansiering av 1-3 prosjekter med en samlet ramme på inntil 20 millioner kroner.

Hele utlysningen kan lastes ned her

Søknadsfrist: 11.06.2019

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse