Gå til innhold
Annonse
Ketil Rykhus
Ketil Rykhus

- Forekomstene av lakselus øker på høsten, og også denne høsten ser vi at lusa skaper ekstra store utfordringer for lakseoppdretterne i enkelte områder. Det krever forsterket innsats, og for noen selskaper vil det innebære utslakting av laks tidligere enn planlagt, melder lusekoordinator, Ketil Rykhus.

Annonse

FHL melder om at de har god oversikt over situasjonen både nasjonalt og i de enkelte regioner. Samlet sett har forekomsten av lus gått ned de senere årene. Lus i anleggene telles hver uke, og basert på antall fisk som står i sjøen viser beregninger at mengden lakselus langs kysten fremdeles er økende denne høsten. - Det er bekymringsfullt, melder nasjonal lusekorrdinator, Ketil Rykhus.

Skjør situasjon

Ketil Rykhus mener man må være på tå hev frem mot jul slik at , lusekoordinator. Foto: FHL
Ketil Rykhus mener man må være på tå hev frem mot jul slik at , lusekoordinator. Foto: FHL

Flere steder langs kysten ser man nå økende og høye nivåer av lakselus. Det er imidlertid i enkelte områder i Hordaland, Romsdal, Nord-Trøndelag, Nordland og Troms at situasjonen er ekstra skjør. Årsaken er blant annet knyttet til at lusa er mindre følsom for enkelte legemidler enn tidligere, samt de høye sjøtemperaturene man har hatt i hele høst. Det gir gode forhold for lusen. Det er også enkelte aktører som dessverre har kommet for sent i gang med effektive tiltak tidligere på høsten.

- Dagens situasjon viser at lusearbeidet fremdeles må ha all oppmerksomhet og fortsette med full styrke. Det er viktig å holde fast på målet om vedvarende lave lusenivåer, ikke minst for å sikre at vi går inn i vinteren med minst mulig lus slik at utgangspunktet til våren blir best mulig, sier Rykhus i en pressemelding fra FHL.

Fra 2013 har myndighetene fastsatt en maksimalgrense på 0,5 voksen hunnlus per fisk. Lakseselskapene må derfor sørge for å sette inn tiltak i god tid før de når denne grensen.

Les også: Advarer mot økt produksjonstetthet

Situasjonen ved smoltutvandringen

Lusetallene fra april til august var de laveste siden 2002, melder FHL. Foto: Mattilsynet
Lusetallene fra april til august var de laveste siden 2002, melder FHL. Foto: Mattilsynet

På våren og tidlig på sommeren vandrer laksesmolten fra elvene og ut i havet til oppvekstområdene ute i det nordlige Atlanterhavet. På våren er det derfor ønskelig å holde lave lusenivåer av hensyn til utvandrende smolt.

- Et tiltak er myndighetenes pålegg om våravlusing. Tallene viser at lusenivåene fra april til langt ut i august i år var de laveste siden 2002. Mattilsynet har også slått fast at årets våravlusing var vellykket, skriver FHL i pressemeldingen.

Les også: Dødelig antall lakselus på sjøøretten

- Nye metoder vil være avgjørende

FHL har i alle regioner bedt selskapene om å skjerpe årvåkenheten og sette inn tiltak raskere for å håndtere høstens situasjon på en god måte. Det pågår stor aktivitet med avlusning ved bruk av tilgjengelige virkemidler. På flere lokaliteter er det satt i verk utslakting av fisk tidligere enn planlagt for å få brakklagt soner. Det vil gi et godt utgangspunkt når ny fisk settes ut.

- På sikt må vi også bruke soneinndeling mer optimalt, få på plass bedre metoder for telling av de tidlige stadiene av lakselus, og selskapene må fokusere sterkere på lusens tidlige livsstadier i sitt arbeid, slik at lusa hindres i å nå det kjønnsmodne stadiet, sier Rykhus.

Langsiktig arbeid gir resultater

Mens produksjonen av laks og antall fisk har økt de siste årene, har den samlede forekomsten av lakselus gått ned år for år. Den koordinerte innsatsen har gitt gode resultater, mye ny kunnskap og gode systemer for å overvåke situasjonen.

- Biologisk produksjon kan være utfordrende. Når det gjelder lus, vil forekomstene endre seg med økologiske endringer. Vi hadde håpet å unngå en høy topp i høst, men det kan bli mer krevende enn vi hadde håpet på. Svingninger som det vi ser nå må vi være i stand til å håndtere, men med nye hjelpemidler vil svingningene bli mindre sier Rykhus.

Les også: Satser på større smolt med semi-lukket anlegg

Stranda Prolog, avlusning, mekanisk avlusning, pumpe.
Stranda Prolog, avlusning, mekanisk avlusning, pumpe.

Rykhus tror man vil ha behov for nye metoder for avlusning i tiden fremover. Her er Stranda Prologs alternative avlusningsmetode. Foto: Skjermdump Stranda Prolog

Annonse