Gå til innhold
Annonse
Geir Andreassen, FHL
Geir Andreassen, FHL

Regjeringens tiltak for lavere selskapsskatt og endrede avskrivningsregler vil virke positivt også for sjømatnæringen, sier administrerende direktør Geir Andreassen i FHL.

Geir Andreassen. Foto: Kari Johanna Tveit
Geir Andreassen. Foto: Kari Johanna Tveit

- Vekstpakken fra regjeringen retter seg ikke spesielt mot fiskeri- og havbruksnæringen, men det er klart at den sterkt konkurranseutsatte sjømatsektoren vil dra god nytte av tiltakene som foreslås, sier Andreassen i en pressemelding i formiddag.

Norske sjømatbedrifter eksporterer til 130 land, og et hovedmarked er de europeiske landene som for tiden strever mest. Dette påvirker handelen og lønnsomheten i fiskeindustrien. Alle tiltak som kan bidra til å redusere kostnadene ved å drive virksomhet i Norge kommer derfor godt med for bedriftene langs kysten.

De varslede tiltakene fra regjeringen omfatter reduksjon av selskapsskatten og 100 millioner kroner til styrking av Skattefunn-ordningen. I tillegg kommer nye avskrivingsregler som innebærer en startavskrivning på 10 prosent for driftsmidler som maskiner, noe som ifølge regjeringen betyr at avskrivningen første år økes til 30 prosent og dermed kan stimulere til nyinvesteringer.

Det er ikke minst viktig for fiskeindustrien som konkurrerer med foredlingsindustrien i lavkostland. Utvikling og investering i ny teknologi er strategien for å være konkurransedyktig i sjømatindustrien i Norge.

- Det gjenstår å se hvilke effekter dette kan få, men generelt er tiltak som bidrar til innovasjon og utvikling av det gode, særlig i sektorer som fiskeindustrien, som over år har slitt med svært lav lønnsomhet. Sjømatbedriftene opererer i et globalt marked, og derfor er det viktig at rammevilkårene er slik at vi fortsatt kan drive og videreutvikle vår største eksportnæring som er basert på fornybare ressurser, sier Geir Andreassen.