Gå til innhold
Annonse

Fikk avslag - tar utviklingskonseptet videre likevel

Daglig leder Martin Gausen i OxyVision sier til Kyst.no at de har planer om å utvikle utviklingskonseptet deres videre, selv om de fikk avslag av Fiskeridirektoratet. Foto: privat.
Daglig leder Martin Gausen i OxyVision sier til Kyst.no at de har planer om å utvikle utviklingskonseptet deres videre, selv om de fikk avslag av Fiskeridirektoratet. Foto: privat.

OxyVision har planer om å ta deler av utviklingskonseptet Salmoguard videre for egen kjøl, selv om de fikk avslag fra direktoratet. 

Annonse

Utstyrsleverandøren OxyVision produserer (blant annet NetOX oksygendiffusor) og står for utvikling av nye produkter, mens BioMarine håndterer salg og markedsaktiviteter av produkter fra OxyVision og andre produsenter.

Tatt lengre tid enn forventet

Eksportandelen til selskapet er økende, noe daglig leder Martin Gausen synes er svært positivt for utviklingen til selskapet videre. 

- OxyVision har investert mye i nye produkter som vi tror næringen vil ta godt imot, men utviklingen har tatt lenger tid enn vi først så for oss.

OxyVision:

  • Er utstyrsleverandør innenfor oksygensystemer for marin akvakultur i tempererte strøk, og systemene benyttes pr i dag i 12 land.
  • Produktene til selskapet brukes i dag både i temperert og tropisk akvakultur, ved forbedring av vannmiljø i sjøer og innenfor oksygentilsetting i avløpsrensing.
  • Per i dag er de 10 ansatte i OxyVison og BioMarine.

Fikk avslag – vil gjennomføre på egenhånd

Selskapet fikk avslag på deres søknad om fem utviklingstillatelser for konseptet SalmoGuard, men Gausen sier selskapet likevel ønsker å utvikle deler av konseptet over egen kjøl.

SalmoGuard tar i ifølge søknaden sikte på å forebygge mot parasitter ved å bruke dype og permanente luseskjørt, samt to typer ferskvannsbehandling ved behov.

Salmoguard er et nytt konsept innen utviklingstillatelser, og har fokus på bedre fiskevelferd og redusert fare for sykdom ved å benytte en serie forsvarsbarrierer som beskytter fisken. Forebygging mot parasitter gjøres ved å bruke dype og permanente luseskjørt, samt to typer ferskvannsbehandling etter behov. Illustrasjon: Oxyvision.
Salmoguard er et nytt konsept innen utviklingstillatelser, og har fokus på bedre fiskevelferd og redusert fare for sykdom ved å benytte en serie forsvarsbarrierer som beskytter fisken. Forebygging mot parasitter gjøres ved å bruke dype og permanente luseskjørt, samt to typer ferskvannsbehandling etter behov. Illustrasjon: Oxyvision.

- Vi tror at Norge vil ha mesteparten av lakseproduksjonen i sjøen også i fremtiden, men at det vil kreve nye løsninger for å håndtere utfordringer næringen har hatt de siste årene. Utviklingen har gått fra behandling mot mer forebygging. Det er en utvikling vi tror vil fortsette og vi jobber med løsninger for dette- samt løsninger for å bedre vannkvaliteten i skjørtevolumene, forteller han.

Les også: Oxyvision og Aakvik søker fem utviklingskonsesjoner 

Bedring fra i fjor, men likevel på minussiden

OxyVision har økt både driftsresultat og omsetning fra året før, men havnet likevel på minussiden i driftsresultat. Utstyrsleverandøren har en omsetning på 13,2 millioner i 2017, mot 7,5 millioner kroner i 2016.

Nøkkeltall for 2016 og 2017:
Nøkkeltall for 2016 og 2017:

Driftsresultatet for 2017 har økt fra året før, men er fremdeles i minus og gikk fra minus 697 540 kroner til minus 371 696 kroner i 2017. 

Gausen sier til Kyst.no at de er greit fornøyd med utviklingen av selskapene i 2017.

- Bortsett fra at vi skulle selvsagt ha hatt et bedre resultat, sier han kort. 

Konsernets omsetning er 22,2 millioner i 2017 sett mot 24,1 millioner året før. Driftsresultater var minus 373 000 kroner, sett mot minus 238 000 året før. 

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse