Gå til innhold
Annonse

I 2006 ble det levert inn 10 hummer til Havforskningsinstituttet som var mistenkt for å ikke være europeisk hummer. Tre av dem ble identifisert til å tilhøre arten amerikansk hummer.

Annonse

Flest hummer ble levert inn på Sørlandet (6). To ble fanget i nærområdene i Ålesund (Atlanterhavsparken), sannsynligvis i 2003, men ble levert i 2006, og én i Kristiansandsfjorden. Siden den første amerikanske hummeren ble påvist i våre farvann på slutten av 1990-tallet har det stadig blitt funnet flere individer av denne fremmede arten. Faren for at amerikansk hummer kan etablere seg i våre farevann er derfor økende. Yrkesfiskere, fritidsfisker og andre har utvist stor bekymring, og har derfor kontaktet Havforskningsinstituttet ved mistanke. Det er vi svært takknemlig for, og vi håper publikum fortsatt vil være oppmerksomme, og levere hummer som de tror kan være amerikansk, eller en blanding (hybrid). Dusør ble ikke utlovet i 2006. Den amerikanske hummeren skiller seg fra den norske ved at den har brun/grønnlig farge og at den har en eller flere pigger/tagger på undersiden av nesehornet. Enkelte norske hummere kan ha lignende farge. Den eneste sikre metoden til å identifisere de fra hverandre er ved hjelp av DNA-analyser, melder Havforskningsinstituttet..

Annonse