Gå til innhold
Annonse
Tekna Logo
Tekna Logo

Tekna Fiskehelseforeningen tror mange vil ha vanskeligheter med å skille den relativt nye fiskehelseaktøren Fishgurard fra søsterselskapet, legemiddelgrossisten Europharma. - Det at en legemiddelgrossist kobles så tett opp mot Fishguard kan oppleves som uheldig, både innad og utad i næringen, skriver fiskehelseforeningen i en uttalelse de har sendt Kyst.no.

Annonse

Pål Mugaas Jensen

Tekna Fiskehelseforeningen (FHF), som er en faglig gruppe i fagforeningen Tekna (Akademikerne) som omfatter fiskehelsebiologer og -studenter, har laget en uttalelse der de uttrykker bekymring for den nye storsatsningen Fishguard.

Fishguard er 100 prosent eid av Nordly Holding AS, som også står som eier av legemiddelgrossisten Europharma.

Les også:

- Vi ønsker konkurransen fra Fishguard velkommen så lenge fiskehelsetjenester og grossistavtaler holdes adskilt slik at det ikke fører til en uheldig konkurransevridning, skriver fishelseforeningen.

Det kan det virke som de ikke helt har troen på.

. Til tross for at Fishguard markedsføres som et eget uavhengig selskap, tror vi mange har vanskelig for å skille dem fra søsterselskapet Europharma, som er en stor aktør i næringen. Det at en legemiddelgrossist kobles så tett opp mot Fishguard kan oppleves som uheldig, både innad og utad i næringen, skriver de.

Ikke noe nytt

At Fishguard samler fishelsetjenester fra hele landet, tror ikke foreningen vil bidra til økt grad av kompetanseutveksling.

- FHF opplever at det er stor grad av samarbeid og erfaringsutveksling på tvers av fiskehelsetjenester og lav terskel for kontakt. På dette punktet er FHF av den oppfatning at Fishguard ikke representerer noe nytt da båndene mellom fiskehelsetjenestene fra før av er gode, skriver de.

Kyst.no har forelagt uttalelsen fra Tekna Fiskehelseforeningen til Jim-Roger Nordly, eier av Nordly Holding. Han sier at dette ikke er noe nytt i forhold til det som foreningen har uttalt før til Intrafish for en måned siden, og han derfor har ingen nye kommentarer.

Annonse