Gå til innhold
Annonse

Bare på Værøy og Røst er til sammen syv fiskere anmeldt og elleve har fått advarsler for fiskejuks under lofotfisket. -I år har også de minste båtene bidratt til mer juks, sier regiondirektør Janne Andersen i Fiskeridirektoratet til NRK.

Annonse

I løpet av Lofotfisket er det gjenomført 100 kontroller. Det er snakk om en økning i inntekten på opp til 250.000 kroner ved å ha flere disponible båter, men bare bruker den som er mest effektiv. I tillegg til kontrollene har Fiskeridirektoratet også fått tips fra næringen. Daglig leder Steinar Jonassen i Nordland fylkes fiskarlag liker dårlig at det fuskes blant de minste båtene. - Vi tar klart avstand fra ethvert juks innen fiskerinæringen. Vi er de første til å varsle når russerne eller andre driver med ulovlig fiske. Da er vi nødt til å holde vår egen sti ren før vi kan gå hardt ut mot andre, sier Jonassen til NRK.

Annonse