Gå til innhold

Første aktør til å arrangere kurs for å forhindre rømming

Blått kompetansesenter har laget et helt nytt kurs for å forhindre rømming, og kurset er det første av sitt slag. Sintef er en av samarbeidspartnerne til Blått Kompetansesenter. Illustrasjonsfoto: Sintef.
Blått kompetansesenter har laget et helt nytt kurs for å forhindre rømming, og kurset er det første av sitt slag. Sintef er en av samarbeidspartnerne til Blått Kompetansesenter. Illustrasjonsfoto: Sintef.

Blått Kompetansesenter Nord blir den første aktøren som tilbyr kurs for å forhindre rømming. Allerede neste måned skal den første kursdelen starte. 

Janita Pettersen Simonsen, prosjektleder ved Blått Kompetansesenter opplyser til Kyst.no at de skal som de første i landet tilby praktisk kursing for å forebygge rømming fra oppdrettsanlegg.

Bakgrunnen for at de har tatt tak i dette sier hun er nettopp mangelen på slike kurs, og Simonsen påpeker at det var havbruksaktører på Skjervøy som kom opp med ideen som Blått kompetansesenter Nord har utviklet videre. 

I første omgang skal de holde et teoretisk grunnkurs på Skjervøy 12 og 13 februar.

Blått Kompetansesenter Nord:

  • Blått Kompetansesenter Nord er et treårig prosjekt eid av Troms fylkeskommune. 
  • De har som hovedmål å utvikle, planlegge og gjennomføre opplæringstiltak av ulike slag og varighet, rekruttering, samt å støtte opp om, og å være med å sette i verk kompetansehevende næringsutviklingstiltak.
  • Senteret skal være utviklingsrettet og legge til rette for nye læringsformer og kompetansegivende opplegg i forhold til de behov og utfordringer sjømatnæringen står ovenfor.

- På det teoretiske grunnkurset skal deltakerne få høre fra en rekke aktører hvordan de jobber i forhold til rømming, hvor forbedringspotensialet er og ikke minst erfaringer man kan lære fra, opplyser Simonsen. 

Kurset vil være for alle i hele næringen, og folk fra hele landet.

Simonsen sier de har fått en del påmeldelser og er glad for at de som første aktør kan tilby dette kurset som hun mener er etterspurt og svært viktig. 

Vil etablere senter for forebyging av rømming

Etter bestått grunnkurs, kan deltakerne søke seg videre til praktisk kursing der de vil bli utfordret på øvelser som innebærer økt risiko for uønskede hendelser.

T.v Anja Thonhaugen, Halti Næringshage sammen med prosjektleder Janita Pettersen Simonsen fra Blått Kompetansesenter Nord. Anja er ansatt i Halti Næringshage som er innleid av Blått Kompetansesenter Nord for å få gjennomført kursene. Foto: privat.
T.v Anja Thonhaugen, Halti Næringshage sammen med prosjektleder Janita Pettersen Simonsen fra Blått Kompetansesenter Nord. Anja er ansatt i Halti Næringshage som er innleid av Blått Kompetansesenter Nord for å få gjennomført kursene. Foto: privat.

Kurset blir utført på merdkanten å en lokalitet i Skjervøy for å illustrere ulike typer rømmingshendelser, men Simonsen påpeker anlegget vil ikke inneholde fisk. 

- Vi har utviklet fire ulike moduler og skal nå i vår gjennomføre to av de praktiske modulene, opplyser hun til Kyst.no.

Prosjektlederen presiserer at på sikt er målet å etablere et permanent senter for forebygging av rømming fra oppdrettsanlegg på Skjervøy. 

Har du en sak du
vil tipse oss om?