Gå til innhold
Annonse

- For enkelt å konkludere at brønnbåt er smittekilden til PD

Bente Lund Jacobsen er styreleder i Brønnbåteiernes Forening og mener at det kan være flere smittekilder enn bare brønnbåt. Hun påpeker at vask-og desinfeksjonsrutinene er gode nok. Foto: Tony Hall.
Bente Lund Jacobsen er styreleder i Brønnbåteiernes Forening og mener at det kan være flere smittekilder enn bare brønnbåt. Hun påpeker at vask-og desinfeksjonsrutinene er gode nok. Foto: Tony Hall.

Det blir for enkelt å konkludere at brønnbåt er smittekilden til PD, sier styreleder i Brønnbåteiernes Forening, Bente Lund Jacobsen. Hun mener rutinene for vask og desinfisering av brønnbåt er gode nok.

Annonse

Kyst.no skrev i går om Veterinærinstituttets analyse som viser at brønnbåter er med på å spre PD mellom forskjellige oppdrettslokaliteter. Lund Jacobsen forteller til Kyst.no at hun har kjent til analysen en stund, og at nyheten derfor ikke kom som noen overraskelse.

Kritisk til studien - gamle tall

Styrelederen mener det er synd at man har PD i Norge, men at det er vanskelig å kontrollere biologien og ha oversikt over smitteveiene når man driver oppdrett i sjø.

- Brønnbåttrafikken er en av de få faktorene innen havbruksnæringen som overvåkes og rapporteres. Hadde man kartlagt all trafikk rundt norske merder, ville trolig også det gjerne sammenfalt med PD mistanker og utbrudd. Det blir derfor for enkelt å konkludere med at brønnbåt er smittekilden ut fra analysen som er gjort, mener hun.

Veterinærinstituttets studie fra 2016 mener hun også kan være noe utdatert, nå som det snart bikker over til 2019. Hun setter også spørsmål ved hva som kan være kilden til smitten.

- I sjøen kan det være mange andre smittekilder enn brønnbåter. Det er mye besøk på et anlegg, og mye trafikk som ikke er tilknyttet næringen som går langs kysten. Dersom det er noe smittespredning fra brønnbåtene, så er det nok noen som klarer å lure seg unna vaske -og desinfeksjonsrutinene, selv om jeg ikke helt ser hvordan de får det til, sier Lund Jacobsen.

- Med antydninger til at smitte kan føres også fra mennesker og skrog, vil det være vanskelig å stadfeste hvor den kommer fra, påpeker hun.

Det blir for enkelt å konkludere med at brønnbåt er smittekilden ut fra analysen som er gjort.

Bente Lund Jacobsen, Styreleder i Brønnbåteiernes Forening

Gode rutiner

Lund Jacobsen har mye kontakt med aktører i næringen og påpeker at renhold av brønnbåter diskuteres jevnlig i Brønnbåteiernes Forening.

- Fokus på desinfeksjon om bord i båtene er i selskapets rutinebeskrivelser og følges nøye. Brønnbåtnæringen tar smittespredning på alvor, slår hun fast.

Styrelederen sier videre at de er et ledd innen matfiskproduksjon, og at det kreves å ha strenge og gode rutiner for å sikre velferd og begrense smitte.

- Jeg føler at brønnbåteierne i stor grad gjør alt som kreves og gjerne litt til. Rutinene er på plass og det er et imponerende arbeid for å tilfredsstille rutinene, forteller hun.

- Er det noe man kan gjøre for å bli bedre, for å redusere risiko for spredning av smitte?

- Rutinene må følges. Det har vært en stor utvikling i brønnbåtnæringen og topp moderne utstyr for å håndtere utfordringer også innen smittespredning. Flere landanlegg for oppdrett av fisk har sett til brønnbåtnæringen for å finne gode løsninger for håndtering av fisken, noe som også innebærer renhold og desinfeksjon, tilføyer Lund Jacobsen.

Teknologiutvikling og strenge hygienerutiner forteller hun har bidratt positivt for å begrense smitte av sykdom og parasitter mellom anleggene. Hun er positiv til videre teknologiutvikling som skjer innen hele havbruksnæringen.

- Samtidig er jeg veldig opptatt av at man må ha et godt regelverk som er likt for alle. Ikke minst må regelverket være mulig for alle å følge og etterleves av alle, legger hun til.

Fokus på screening

Lund Jacobsen presiserer at det som er viktig å ta med seg fra Veterinærinstituttets analyse er utviklingen innen PD. PD-statistikken fra tidligere år sier hun skiller seg vesentlig fra situasjon i 2016 som det refereres til. 

I 2017 kom en ny nasjonal PD-forskrift, med krav om månedlig prøvetaking for alle lokaliteter med oppdrettet laksefisk i udesinfisert sjøvann.

- Man gjør en helt annen screening av virus på lokalitetene i enkeltområder i dag, og da vil man også få frem flere tilfeller og mistanker av PD. Viruset oppdages gjerne lenge før utbrudd oppstår, poengterer hun.

Har du en nyhet du ønsker å dele eller sitter på tips om noe som skjer innen havbruksnæringen? Tips oss gjerne på redaksjon@kyst.no og merk emnefeltet med: “Tips”, så kontakter vi deg.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse