Gå til innhold
Annonse
Lakselusa som her plukkes av laks i Chile, viser at resistensproblemene er økende også på den sørlige halvkule. Foto: Kari Olli Helgesen
Lakselusa som her plukkes av laks i Chile, viser at resistensproblemene er økende også på den sørlige halvkule. Foto: Kari Olli Helgesen

Mattilsynets har allerede tatt i bruk Kari Olli Helgesens metode for å teste lakselusas resistens mot de vanligste behandlingsmidlene. Nå brukes den i Chile også.

Annonse

Våren 2012 ble oppdrettsnæringa presentert for en ny, enkel resistenstest som i løpet av 24 timer ga svar på hvilket avlusingsmiddel som ville gi best resultat. Resistenstesten var utviklet på bakgrunn av et såkalt bioassay utviklet av doktorgradsstudent Kari Olli Helgesen ved Norges veterinærhøgskole.

Kari Olli Helgesen. Foto: Torkil Marsdal Hanssen
Kari Olli Helgesen. Foto: Torkil Marsdal Hanssen

– Denne type tester fantes også fra før, men jeg ønsket å forbedre og forenkle metoden. For meg var det viktig at testen kunne gjennomføres med færre lus enn tidligere, med færre konsentrasjoner av medikamenter og at det skulle være mulig å validere testresultatene mot de reelle effektene av behandlingen, forklarer hun overfor Forskningsrådet.

Utføres på merdkanten

Testen, som ble utført i glassflasker ute på det enkelte oppdrettsanlegget, ble godt mottatt av både næringsaktører og myndigheter. I år benytter Mattilsynet Helgesens metode i sin luseovervåking. Forskeren håper resultatene fra innrapporterte lusetall før og etter behandling kan bidra til å validere bioassayet. Men hun frykter at endringene i avlusingsregimet de siste årene kan gjøre valideringen vanskeligere.

– Avlusing gjøres i dag gjerne med høyere dosering, eller med en miks av medikamenter. Det betyr muligens at resultatene fra årets avlusinger ikke kan benyttes direkte, siden assayet ble utviklet med tanke på bruk av tre ulike, og «rene» avlusningsmidler, sier Olli Helgesen.

Like resistent i Chile

Lakselusa som her plukkes av laks i Chile, viser at resistensproblemene er økende også på den sørlige halvkule. Foto: Kari Olli Helgesen
Lakselusa som her plukkes av laks i Chile, viser at resistensproblemene er økende også på den sørlige halvkule. Foto: Kari Olli Helgesen

Problemene med lakselus er ikke særnorsk. Langs den chilenske kysten er vekstvilkårene for parasitter gode, og laksemerdene ligger tett. Helgesens resultater har derfor vært interessante for oppdrettsnæringa i Chile, som ikke har hatt noen tradisjon for resistensundersøkelser.

– I desember i fjor reiste jeg over til Chile og satte opp et enkelt laboratorium. Resultatene av målingene vi gjorde, viser at den chilenske lakselusa er minst like resistent som den norske, sier Helgesen.

I tillegg til å ha utviklet sitt eget 24-timers bioassay, har Helgesen jobbet med å finne de genetiske årsakene til at lusa er resistent. Deler av dette arbeidet er med som underlag til Patogens nye DNA-baserte resistenstest, som nå er patentert.

Annonse