Gå til innhold
Fossefall med ferskvannsbehandling. Foto: IMR.
Fossefall med ferskvannsbehandling. Foto: IMR.

Thomas Torgersen fra Havforskningsinstituttet viste frem resultater fra bruk av fossefall under ferskvannsbehandling. - Tallene viser rundt 80 % effektivitet på tre og åtte timers ferskvannsbehandling, ved påfølgende spyling med foss, sa Torgersen, under en FHF-konferanse denne uken.

Avlusingstiltak som krever håndtering av laksen var et av segmentene under FHFs fagdag «medikamentfri lakseluskontroll», da temaet ferskvannsbehandling ble belyst.

Fossefall gjør avlusing mer skånsom

Thomas Torgersen fra Havforskningsinstituttet snakket om lavtrykks fossefall, og den effekten det kan ha under en ferskvannsbehandling. Han fremla også resultater av studien de har utført i 2016.

Tidligere studier har vist at den mekaniske behandlingen laksen utsettes for i forkant av og under ferskvannsbehandlinger i brønnbåt (e.g. trenging, pumping) står for en betydelig andel av den oppnådde avlusingseffektiviteten i ferskvannsbehandlinger av lakselusinfisert laks.

Dette prosjektet sier han har testet om bruk av en kunstig foss, der fisken under transport over sorteringsrist spyles med vann under moderat trykk/vannhastighet, øker den totale behandlingseffektiviteten om den kombineres med badebehandling i ferskvann.

Til forsøket ble det bygd en prototype-foss, og denne ble testet ut på laks som var infisert med lus av ulike stadier.

Thomas Torgersen ved Havforskningsinstituttet. Foto: HI.
Thomas Torgersen ved Havforskningsinstituttet. Foto: HI.

– Bakgrunnen for å bruke fossefall mot lus, er å teste ut hvordan vi kan effektivisere den totale effekten av ferskvannsbehandlinger med å sende fisken i en kunstig foss på vei inn i behandlingsenheten, eller på vei ut av den, sa Torgersen.

Les også: Enorm mekanisk avlusings-kapasitet langs Norskekysten

Han påpekte at de også har undersøkt om en reduksjon i behandlingstid ved å bruk av en såkalt "kunstig foss" kan gjøre avlusingen mer skånsom for fisken.

Resultatene sier han viser en dobbel effekt med bruk av fossefall.

- Ved behandling med fossen etter både 3 og 8 timer badebehandling i ferskvann ble totalt 80 % av fastsittende lus fjernet, mot 40 % reduksjon på fisk som kun var badebehandlet. Det var ingen klar tilleggseffekt av fossen på voksne lus ut over det som ble observert på ferskvannsbehandlet fisk, opplyser Torgersen.

Resultatet fra forsøket er lovende med tanke på å øke behandlingseffektiviteten av badebehandling i ferskvann, legger han til.

Avslutningsvis sier han at de ønsker å følge dette videre opp. Les sluttrapporten her. 

  • Prosjektet finansieres av FHF.
  • Ideen kommer fra Sven Jørgen Strømmen i selskapet Strømmen Fiskeoppdrett, og er blitt utarbeidet av Thomas Torgersen og Paul Jacob Helgesen.

- Glimrende måte

Solveig Gaasø i Marine Harvest snakket tidligere denne dagen om deres ferskvanns-erfaringer fra felten.

- Holder du lav promille på behandlingsvannet, så tåler ikke lakselusen det. Så er det spørsmål på holdetiden, påpeker hun.

Mekanismer som motvirker utvikling av toleranse påpeker hun er oppsamling av lakselus.

- All behandling med ferskvann skjer per dags dato i brønnbåt. Det er en glimrende måte å samle opp luselarvene og lusene på. Ved blant annet filtrering av avsilingsvannet og behandlingsvannet, sier hun.

Gaasø mener ferskvannsbehandlinger er kapasitetskrevende og opplyser at behandling med ferskvann avluser cirka 15 tonn fisk i timer.

- Det er ikke nok brønnbåt- kapasitet til å dekke etterspørselen akkurat nå. Vi kan se på dette som negativt, men vi må også se på dette som noe positivt. Siden det tvinger oppdretterne til å finne opp nye tiltak, forklarer Gaasø.

Veksling og rotasjon mellom ulike metoder mener hun kan være en effektiv metode for å hindre at det oppstår toleranse fra lusen mot behandlingene.

Har du en sak du
vil tipse oss om?