Gå til innhold
Annonse
AF Decom Raunes Fiskefarm
AF Decom Raunes Fiskefarm

Etter nye anklager om forurensing rundt oppdrettsanlegget til Raunes Fiskefarm, har AF Defcom gjennomført en ny undersøkelse og på grunnlag av denne frikjent seg selv.

Annonse

Øyvind Sjøthun Røen

Raunes Fiskefarm har lenge hevdet at AF Miljøbase Vats har drevet ulovlig forurensning som er med på å ødelegge muligheten for oppdrett i området. I september rapporterte oppdretterne inn at det var funnet diesel i vannoverflaten i nærheten av oppdrettsanlegget deres. De nye beskyldningene førte til at miljøbasen måtte gjennomføre en ny etterforskning på anlegget sitt.

Les også: Raunes Fiskefarm raser mot det som skal være et nytt oljeutslipp

- Etter anmodning fra Miljødirektoratet har vi oppdatert redegjørelsen med ytterligere opplysninger om dieselutslippet, samt en vurdering av om det kan ha forekommet utslipp av tungmetaller til sjø ved samme anledning, skriver AF Defcom i rapporten.

Kilden til dieselutslippet var et slangebrudd i forbindelse med fylling av diesel på et hydraulikkaggregat.

- Slangebruddet var registrert som et kvalitetsavvik i vårt avvikssystem, og ikke som et utslipp av diesel. Dermed ble det ikke oppdaget før det ble oppdaget blåskimmer på sjøen.

Under kravet

Utslippets størrelse ble først anslått til å være på rundt 20 liter, men AF Defcom hevder det skal være snakk om mindre enn dette.

- Etter avhør av personen som fylte diesel på aggregatet vil vi anslå at det var maksimalt 8-10 liter som rant ut på arbeidsflaten og deretter til oppsamlingsbrønnen-.

- Alle tre prøvene fra den aktuelle kummen viser lave verdier av alle elementer det er analysert på- Prøven tatt den 18. september viser noe høyere verdier av krom og bly, men begge konsentrasjonene ligger langt under utslippskravet, henholdsvis 11 prosent og 1,3 prosent av tillatt verdi.

Saken fortsetter under bildet

Sameksistensen mellom AF Defcom og Raunes Fiskefarm har vært alt annet enn fredelig. Foto: Sigbjørn Langhelle
Sameksistensen mellom AF Defcom og Raunes Fiskefarm har vært alt annet enn fredelig. Foto: Sigbjørn Langhelle

Kun en brøkdel

Selskapet som blant annet driver med opphugging av gamle oljeplattformer hevder at det kun er snakk om ubetydelig mengder tungmetaller som har gått ut og frikjenner derfor seg selv.

- Det er kanskje bare en brøkdel av vannmengden som har gått i overløp, resten har gått den normale veien til kavernen og videre til renseanlegget. Ut fra disse beregningene er det kun ubetydelige mengder tungmetaller som har gått til sjøen ved denne hendelsen, skriver AF Defcom i rapporten.

Oppgitt

Raunes Fiskefarm har kjempet en lang kamp mot AF Decom Vats, og de har i mange tilfeller ikke blitt trodd, eller blitt tatt på alvor. Den ferske rapporten fra miljøbasen var ifølge dem akkurat som ventet.

- Det har gått akkurat som jeg sa. De har nå frikjent seg selv. Ett nytt kapittel i "eventyr-boka" til AF Decom er på plass. Det er ikke til å tro, på tross av at vi visste hva som ville komme, sier en oppgitt Sigbjørn Langhelle i Raunes Fiskefarm.

Les : Anmelder AF Gruppen for miljøkriminalitet

Les: Raunes Fiskefarm begjærer saken mot AF Decom gjenopptatt

Les: - Kvikksølvnivåene er høyere enn først antatt

Les: Raunes Fiskefarm gir seg ikke