Gå til innhold
Annonse

Går for dypvannsfôring på flere lokaliteter etter lovende resultater

Skrubbholmen i Nærøy er en av flere SinkabergHansen-lokaliteter med dypvannsfôring. På lag med Akva Group startes nå storskala testing av ulike lys for å gi nye svar på adferd og tilvekst. Fra venstre produktsjef Guttorm Lange (AKVA Group), lokalitetsleder Harry Kåre Sørø (SbH), salgssjef Bjørn Sirnes (AKVA Group) og produksjonssjef matfisk, John-Ove Sinkaberg i SinkabergHansen. Foto: Tom Lysø.
Skrubbholmen i Nærøy er en av flere SinkabergHansen-lokaliteter med dypvannsfôring. På lag med Akva Group startes nå storskala testing av ulike lys for å gi nye svar på adferd og tilvekst. Fra venstre produktsjef Guttorm Lange (AKVA Group), lokalitetsleder Harry Kåre Sørø (SbH), salgssjef Bjørn Sirnes (AKVA Group) og produksjonssjef matfisk, John-Ove Sinkaberg i SinkabergHansen. Foto: Tom Lysø.

SinkabergHansen melder at tre års forsøk med fôring på åtte meters dybde, har vært svært effektivt på flere områder.

Annonse

Målt mot overflatefôring har en lokalitet hos SinkabergHansen økt utfôringen med opp mot sju prosent.  Fremover skal de blant annet teste ut ulike typer lys i tilknytning til utfôring i dypet, ifølge en pressemelding.

Selskapet i tok i bruk AKVA undervannsfôrer for første gang i 2015. Etter tre års storskala testing og utvikling er produksjonssjef John-Ove Sinkaberg overbevist om effekten.

 – Da vi startet med undervannsfôring var det primære målet i størst mulig grad holde fisken under lusebeltet. Det var en ønsket virkning som vi raskt så ble innfridd, sier Sinkaberg i meldingen.   

Dokumentasjon fra august måned viser at laksen gjennom døgnet oppholder seg på mellom 15 og åtte meter med dypvannsfôring og undervannslys, mens tilsvarende ved overflatefôring er i sonen fire til 2,5 meter. 

– Sju prosent økning i utfôring på enheter som fôres på åtte meters dyp er resultatet, etter sammenligning med overflatefôring i perioden tidlig desember til utgangen februar ved Skrubbholmen i Nærøy, sier Sinkaberg. Denne lokaliteten ligger ikke langt fra samarbeidspartner Nærøysund Aquaservice, som i tillegg til utviklingsarbeid også produserer systemet.

Fôringsansvarlig Tronn Ove Øren (i stolen) viser Guttorm Lange og Bjørn Sirnes (til høyre) fra AKVA Group om situasjonen i anlegget med gjennomgående dypvannsfôring, ispedd referansemerd med tradisjonell rotorspredning. Foto: Tom Lysø.
Fôringsansvarlig Tronn Ove Øren (i stolen) viser Guttorm Lange og Bjørn Sirnes (til høyre) fra AKVA Group om situasjonen i anlegget med gjennomgående dypvannsfôring, ispedd referansemerd med tradisjonell rotorspredning. Foto: Tom Lysø.

- Sikrere i kontrollrommet


For de ansvarlige i kontrollrommet handler det i første rekke om vesentlig større kontroll over situasjonen i den enkelte merd.  
 

– Ved dypvannsfôring er det lettere å finne fôret med kamera, slik at den som kontrollerer utfôringen blir trygg på at alt blir spist. Det er denne tryggheten som gjør at vi fôrer sju prosent mer med undervannsfôring enn ved overflatefôring, forteller lokalitetsleder Harry Kåre Sørø i meldingen.

- Den som jobber med fôring ser fisken klart opp mot spredningsenheten som er 17 meter i omkrets. Og kommer fôret for dypt, korrigeres intensiteten raskt. På den andre siden er det også trygt å øke mengden – helt opp til 50 kilo i minuttet, legger Sørø til.

Sammenlignet med rotorspredning over vann, mener de løsningen har klare fordeler ved bestemte vind- og strømforhold på lokaliteter som er værutsatt. Utfôringen blir nemlig ikke påvirket av vind og sterk strøm de øverste sju meterne i enheten. Utstyret har også vist seg å være driftssikkert i uværsperioder.

 – I sterk vind kan følgen fort bli full stopp. Det betyr tapt utfôring og tilvekst, samtidig som det normalt er vesentlig roligere på åtte meters dybde enn ved overflaten, sier Sørø.

Ned til fisk på 500 gram

I utgangspunktet kjørte SinkabergHansen med pellets på minimum ni millimeter i fôringssystemet. Erfaringen er at sju millimeter går greit; som betyr at laks fra 500 gram kan få tilbudet.

– Et klart pluss som vi ser det. Vi kan nå kjøre dypvannsfôring i hele produksjonen fra denne størrelsen. Utfordringen kan være tilstopping i syklonen, men med gode rutiner for renhold ser vi ikke dette som vesentlig opp mot de gode effektene som måles, sier John-Ove Sinkaberg.

På bakgrunn av de gode resultatene vil SinkabergHansen produsere med dypvannsfôring og lys på en rekke av sine lokaliteter i både Trøndelag og Nordland.

Storskala lampetest

Ved fortsatt storskala dokumentasjon er utvidet bruk av lamper naturlig. Derfor installeres også dimbare LED-lys med ulike farger, intensitet  og bølgelengde ved halvparten av merdene på den aktuelle lokaliteten. På 10 meters dybde er det snakk om både fototaktisk UV-lys i sommerhalvåret for å trekke fisken ned i merden og lamper for anti-kjønnsmodning i vinterhalvåret. Mens hvitt lys skal sørge for kontrast til økt synlighet av fôringspellets.

– Denne testingen er et naturlig steg. SinkabergHansen er her en viktig partner i utvikling og tilhørende dokumentasjon for oss. Selskapets folk ute i felt sikrer vesentlige erfaringer, samtidig som de åpner for utvidet kompetanse i eget miljø. Når vi utvikler teknologi som skal styrke biologien er dette en åpenbar styrke for alle parter, sier salgssjef Bjørn Sirnes i AKVA Group.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse