Gå til innhold
Annonse

Tre av ti oppdrettsbedrifter opplyser at de hver har gitt mellom 100.000 og 500.000 kroner i gaver og frivillige bidrag til sine lokalsamfunn de siste tre årene. Pengene går til idrett, kultur og utbygging av infrastruktur.

Annonse

Oppdrettsnæringen drysser bokstavelig talt millioner av kroner over lokalsamfunnene som de er en del av. Hver tiende oppdretter melder at de har gitt mellom en halv og én million kroner til slike formål i nærmiljøet. Barne- og ungdomstiltak er høyt prioritert, men også investeringer i infrastruktur som veg- og kaiutbygginger. Dette framgår av en spørreundersøkelse blant oppdrettsbedriftene som er organisert i Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL). Selve gjennomføringen av undersøkelsen står selskapet Røe Kommunikasjon for. Ett av mange eksempler langs kysten er Bjørøya Fiskeoppdrett AS i Flatanger som har gitt 500.000 kroner til bygging av idrettshall i kommunen, heter det i en melding fra FHL. - Vil gi noe tilbake - Bedriften har hatt mange gode år. Vi er avhengige av lokalsamfunn som fungerer og vil gjerne gi noe tilbake, sa daglig leder Per Anton Løfsnæs til Namdalsavisa da gaven ble overrakt ordfører Reidar Lindseth før sommeren. Flatanger-bedriften er et typisk eksempel på engasjementet blant oppdretterne. De foreløpige resultatene fra spørreundersøkelsen bekrefter at bedrifter langs hele kysten bidrar med vesentlige frivillige bidrag. Ni av gi oppdrettsbedrifter sponser lokale idrettslag, og åtte av ti sponser annen type kulturarbeid. Tre av ti er med på å delfinansiere lokale byggprosjekter, veg- og kaianlegg og lignende. To av ti oppgir at de gir direkte støtte til sin kommune. Andre formål som nevnes er gaver til klasseturer, bredbåndsutbygging, trimgrupper, slalomanlegg, festivaler, kunstgressbaner og 17. mai-arrangement. En distriktsnæring - Oppdrett er og blir en distriktsnæring, og tallene viser at det er en næring som tar et vesentlig ansvar for samfunnsbyggingen. Oppdretterne er levende engasjert i sine nærmiljø, sier senior kommunikasjonsrådgiver Are Kvistad i FHL. - Det handler ikke bare om å ta vare på et godt omdømme, men også styrke bosetting og attraktive bomiljø slik at bedriftene har god tilgang til arbeidskraft i årene som kommer. Og dette vil oppdretterne forstette med. Ni av ti bedrifter svarer at de akter å gi tilsvarende eller mer støtte i 2008. De frivillige bidragene kommer i tillegg til de næringsmessige ringvirkningene som norsk sjømatnæring skaper i andre bransjer. En omfattende analyse gjennomført av Sintef fra april i år dokumenterer rekordstore næringsmessige ringvirkninger. For hver million i verdiskaping (bidrag til BNP) i næringen, skapes det 800.000 kroner i andre næringer - blant utstyrsleverandører, rørleggere, byggevirksomheter, butikker, hotell og lignende. Når man bryter ned tallene på de to sektorene fiskeri og havbruk, viser det at for hvert årsverk som skapes i oppdrettsnæringen, oppstår 1,7 nye årsverk i andre næringer.

Annonse