Gå til innhold
Annonse

Sea Lice Research Centre har identifisert genene som gjør lakselusa resistent, og utviklet metoder for å påvise resistente lakselus. Dermed tar oppdrettsnæringen nok et viktig steg for å få enda bedre kontroll på lakselusa.

Annonse

Forskning ved Sea Lice Research Centre (SLRC) har lagt grunnlaget for en ny generasjon resistenstester for lakselus basert på PCR teknologi. Arbeidet er utført ved Universitetet i Bergen og Norges Veterinærhøgskole i tett samarbeid med Patogen Analyse AS.

Dette innebærer at man nå er i ferd med å utvikle et presist styringsverktøy som muliggjør optimal bruk av avlusningsmidlene, skriver Patogen i en pressemelding.

De riktige genetiske markørene for resistens mot organofosfater og pyretroider er identifisert og patentert, og analysene har allerede vært gjenstand for grundig validering og feltutprøving. Like fullt gjenstår arbeidet med å kalibrere analyseresultatene og implementere bruken av analysene i den praktiske rådgivningen omkring avlusning, et arbeid som blir gjennomført høsten 2013.

- Vi har god dokumentasjon at vi har identifisert og patentert de riktige genetiske markørene for resistens mot de to sentrale gruppene av avlusningsmidler. Analysene har vært gjenstand for validering og feltutprøving, sier Vidar Aspehaug, Med-grunder og direktør for forretningsutvikling, i Patogen.