Gå til innhold
Annonse
"Namsos" er ett av fartøyene i flåten til Norsk Fisketransport. Foto: Havyard Group AS.
Annonse

NTS-konsernet hadde en omsetning tredje kvartal i år på 387millioner kroner. EBITDA (før virkelig verdijustering biomasse) for kvartalet utgjør 166,9 millioner kroner, og driftsresultatet ble 151,8 millioner kroner.

En kraftig omsetningsøkning skyldes i første rekke at oppkjøpet av Midt-Norsk Havbruk er konsolidert inn i tredje kvartal. Ifølge selskapet er den gode resultatutviklingen også drevet av at Norsk Fisketransport AS og KB Dykk AS har hatt en god resultatutvikling.

Hittil i år

Konsernets samlede driftsinntekter hittil i år utgjør 865,3 millioner kroner. EBITDA (før virkelig verdijustering biomasse) hittil i år utgjør 352,9 millioner kroner. Konsernets driftsresultat hittil i år utgjør 281,5 millioner kroner. Resultat før skatt i år utgjør 263,4 millioner kroner. EBITDA-marginen pr. 30.09.17 utgjør 40,8 % mot 36,7 % i fjor. En vesentlig del av EBITDA-marginen i fjor var relatert til gevinst av salg for én brønnbåt og to servicebåter i perioden på kr 19,9 mill. Virksomhetsområdet oppdrett har hatt en positiv innvirkning på årets resultat med EBITDA-margin for sitt område på 47,5 %.

Resultatbidrag fra tilknyttede selskaper er inntektsført med 12,0 millioner kroner hittil i år. Urealiserte inntekter på rentesikringsavtaler er inntektsført med 4,4 millioner kroner hittil i år. Konsernets virksomhetsområder påvirkes av sesongmessige svingninger, og svingningene er i stor grad sammenfallende.