Gå til innhold
Annonse
Gråkjær har inngått avtale med Cape Nordic Corporation (CNC). Her er tomten anlegget skal bygges på. Foto: Gråkjær.
Gråkjær har inngått avtale med Cape Nordic Corporation (CNC). Her er tomten anlegget skal bygges på. Foto: Gråkjær.

Gråkjær melder de har inngått avtale med Cape Nordic Corporation (CNC) om levering av en «pakke» til et stort RASanlegg for matfiskproduksjon, nær Cape Town i Sør- Afrika.

Annonse

Pakken inneholder levering av design, prosessutstyr, supervision, prosjektledelse, support, opplæring og oppstart.

- Plasseringen av anlegget i Sør-Afrika skal ses i lyset av en økt etterspørsel på fersk fisk på de afrikanske markedene. Hvert år importeres det store mengder laks og ørret fra Europa. Alene er den årlige importen av fersk, norsk laks, som blir transportert via fly, på flere tusen tonn. Derfor ser vi store muligheter i å produsere landbasert, bærekraftig, fersk fisk lokalt som leveres til det sørafrikanske markedet til konkurransedyktige priser, uttaler Erik B. Rasmussen, direktør for CNC i en pressemelding,

Byggherren, CNC, er et selskap bestående av fire investorer, hvorav den ene er danske Erik Rasmussen, som er styremedlem i Sashimi Royal A/S og styreformann i Maximus A/S. De tre andre er sørafrikanske investorer som har en bakgrunn innenfor henholdsvis vind-, olje og gass- og IT-industrien. CNC samarbeider med Longline Environment Consultant LTD som rådgiver.

Første store kontrakt på RAS

Finansieringen av skanlegget blir en kombinasjon av aksjonærkapital, banklån, EKF-eksportkreditt samt lokale tilskuddsmidler.

Anlegget i Sør-Amerika vil inneholde klekkeri, startforing, yngel, pre-smolt, smolt, påvekst og leveringstanker. I første fase vil matfiskanlegget kunne produsere 1800 tonn sjøørreter i året. Anlegget vil ha en kapasitet til å kunne ale opp fra egg til en ferdig slaktevekt på omkring 5,2 kg. Ytterligere kapasitet/utvidelser er planlagt. I første omgang kommer anlegget til å produsere sjøørreter, men det blir også bygget for å kunne produsere laks i fremtiden.

Gråkjær bygger i dag landbaserte fiskeoppdrettsanlegg flere steder i Europa i samarbeid med eksterne leverandører, som hittil har håndtert levering av vannbehandlingssystemet.

 – Vi har nådd en milepæl med vår første kontrakt, som primært går på levering av vannbehandlingssystemet (RAS) til et stort anlegg, uttaler Gråkjær Aquas direktør, Morten Malle i meldingen.

Anlegget vil dessuten få levert strøm fra et bærekraftig vindenergisystem plassert sentralt i forhold til produksjonen. I tillegg vil den begrensede mengden bioavfall som stammer fra produksjonen bli brukt som gjødsel på landbruksjorden omkring anlegget.

Byggherren og totalentreprenøren optimerer på økonomi, kvalitet, tidsplaner og byggeprosesser i fellesskap. Som grunnlag for avtalen, ligger et ønske om at partnerne i fellesskap yter sitt bidrag til at prosjektet gjennomføres profesjonelt og økonomisk optimalt. Partnerne forplikter seg til å gå til byggeprosjektet i et åpent samarbeid, basert på dialog, tillit, åpenhet og med tidlig involvering av alle parter i prosjektet.

- Vi står klare med Conceptual Design før sommerferien, og det er byggestart i fjerde kvartal av 2018, sier Morten Malle.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse