Gå til innhold
Annonse
Oppdrettstorsk
Oppdrettstorsk

For første gang er det slaktet fisk fra det nasjonale avlsprogrammet for torsk. Dermed kan en sammenligne egenskaper ved de forskjellige familiene, slik som filetvekt og leverstørrelse, melder Fiskeriforsking.

Annonse

Torsken er produsert ved Nasjonal avlsstasjon for torsk i Tromsø, og det er første årsklasse i avlsprogrammet, satt til verden i 2003, som nå er slaktet. Fra hver av de drøyt 30 familiegruppene som nå undersøkes er det tatt ut 10 til 12 individer. For hver enkelt fisk registreres totalvekt, sløyd vekt og fiskens lengde. I tillegg veies og undersøkes rogn, lever og flere andre organer. Det utføres en rekke målinger, samt tas prøver av blod og muskel. Hver fisk blir filetert og veid slik at en kan se om det er forskjeller i filetutbytte. - Nå får vi detaljert kunnskap om genetiske forskjeller mellom familiene, sier Atle Mortensen, som leder det nasjonale avlsprogrammet for torsk. -Dette er informasjon som vi bruker når det velges ut fisk til videre avl. Filetene fra avlstorsken lagres nå på kjølerom ved Fiskeriforskning slik at en kan følge kvalitetsutviklingen under lagring.