Gå til innhold
Annonse
Björgólfur Hávarðsson groeboken
Björgólfur Hávarðsson groeboken

Etter stor internasjonal etterspørsel, har Steen-Hansen bestemt seg for å lansere Den lille Groeboken i både Chile, Storbritannia og Middelhavet.

Annonse

Øyvind Sjøthun Røen

Den lille Groeboken skal lanseres i Storbritannia, Chile og rundt Middelhavet. Foto: Steen-Hansen
Den lille Groeboken skal lanseres i Storbritannia, Chile og rundt Middelhavet. Foto: Steen-Hansen

Siden Steen-Hansens lansering av Den lille Groeboken under Aqua Nor i år har selskapet fått flere henvendelser fra utlandet. Derfor planlegger nå Steen-Hansen å lansere Groeboken også i andre land.

- Disse landene har akkurat det samme informasjonsbehovet som oss. Når vi var på Aqua Nor fikk vi en masse spørsmål fra utenlandske besøkende om vi hadde boken på spansk og engelsk.

-Vi kommer til å komme med geografisk tilpassede utgaver av Groeboken for Chile, Storbritannia og Middelhavet, sier prosjektleder for Groeboken, Rolf Mork-Knudsen.

-Utgaven for Chile og Middelhavet vil i prinsippet være en helt ny bok. Det er en del av de samme artene, og noen svært forskjellige, men det er også mye nytt med ny informasjon om temperaturforhold osv.

Les også: Groeboken har fått nettside

Mer innhold

Den positive responsen som Groeboken så langt har høstet har gitt Steen-Hansen motivasjon til å satse videre på prosjektet. Tirsdag kom meldingen om at selskapet har ansatt Björgólfur Hávarðsson som leder for havbruksavdelingen. Hávarðsson skal jobbe tett opp mot Groeboken fremover. Nå forbereder Steen-Hansen mer innhold til neste utgave.

Les også: Björgólfur Hávarðsson til Steen-Hansen Havbruk

Björgólfur Hávarðsson skal jobbe tett med Groeboken. Foto: Steen-Hansen
Björgólfur Hávarðsson skal jobbe tett med Groeboken. Foto: Steen-Hansen

- Neste revisjon av den norske boken kommer i vinter og vil være ute før vårutsettet begynner. Der vil det komme intervjuer med oppdrettere som driver i forskjellige deler av landet og med forskjellige notregimer. Hvilke erfaringer de har med groe og eventuelle tips og triks som de har i sin region. På den måten kan vi også være behjelpelig med å dele praktiske ting som man kan gjøre, forteller Mork-Knudsen.

- Det vil også komme med informasjon om spyling av nøter. Dette er jo naturligvis noe som henger tett sammen med de forskjellige artenes egenskaper og livssyklus - og med impregnering mht dennes motstandskraft mot nettopp spyling.

- Vi vil også bruke de forskjellige, geografiske versjonene av Groeboken til å utveksle informasjon og «best practice» mellom forskjellige oppdrettsgeografier.

Forskningsspalte

Forskningsmiljøene rundt omkring i Norge har også vist stor interesse for den lille faktaboken. Nå får forskerne egen plass i boken hvor fokuset vil være på nye arter og potensielle trusler.

- Vi kommer til å ha med en fast forskningsspalte i boken fra og med neste utgave. Der kan vi få drøftet terskelarter og nye funn, interessante funn innen groeforskningen (SINTEF). Nytt fra utlandet. Vi er en del av et havområde med felles kyststrøm med alle landene ved Baltikum og Nordsjøen. Sjøvannet «vårt» kommer helt fra Biscaya og med det potensielle invasjoner, avslutter Mork-Knudsen.

Les også: - Vil heve kunnskapsnivået om groe

Annonse