Gå til innhold
Annonse

Har funnet flere svært effektive legemidler mot lakselus

Frank Nilsen fra Sea Lice Research Centre i Bergen.
Frank Nilsen fra Sea Lice Research Centre i Bergen.

Forskning ved lusesenteret har funnet flere nye stoffer som virker svært godt mot lus. I et forsøk forsvant all lusen etter kun en oral dose.

Annonse

I årsrapporten til Sea Lice Research Center (SLRC) beskrives flere nye effektive legemidler som kan brukes mot lakselus med god effekt. Professor Frank Nilsen, leder for senteret, forteller til kyst.no at forsøk de har gjennomført viser at det er mange hittil ubrukte legemidler som kan brukes mot lakselus med god effekt, dersom legemiddelselskapene ønsker.

- Resultatene har blitt publisert, og disse nye kjemikaliene har et potensial mot lakselus i fremtiden, sier Nilsen.

Legemiddelselskap avgjør

Lakselus på laks. Foto: Havforskningsinstituttet.
Lakselus på laks. Foto: Havforskningsinstituttet.

Han mener det er spesielt viktig å utvikle nye medisiner, med tanke på resistenssituasjonen i Norge. Kommersialisering og utvikling påpeker han imidlertid må gjøres av andre

- Om, eller når det skjer, er opp til legemiddelindustrien og deres interesse til å utvikle nye medisiner mot lakselus, understreker Nilsen.

I årsrapporten listes opp de meste effektive kjemikaliene som ble testet: pyriprole, propoxur, cartap, imidacloprid, fenoxycarb, pyriproxyfen, nitenpyram, spinetoram and spiromesifen. Alle disse er fra før kjente plantevern- og legemiddel som brukes i landbruket i EU eller USA i dag.

I et spesielt nevnt eksperiment, ble tilnærmet all lus fjernet med en enkelt oraldose imidacloprid. Dosen på 5 mg/kg ble også raskt utskilt fra fisken etter behandling, og en uke etter behandlingen fant man ingen rester igjen. Rapporten forteller at dette legemidldelet nå er under undersøkelse for å kartlegge detaljert funksjon.

Les mer om stoffet her: Dette er det nye lusemiddelet Salmo Pharma skal teste ut

Kultiverer skottelus

En annen viktig milepæl Nilsen trekker frem er at det også har lykkes å kultivere skottelusen Caligus elangatus på lusesenteret. Det mener han kan gi verdifull innsikt.

- I og med at vi har fått den i kultur åpner det seg nye muligheter. Både lakselus og skottelus finnes på laks, og det kan være interessant å undersøke hvordan laks reagerer på dette.

I samarbeid med diverse forskningsinstitusjoner i gjennomfører de studier i Canada på nettopp dette.

Intensiverer arbeidet med vaksinekandidater

Gjennom 2016 har senteret testet mange vaksinekandidater, og noen lovende kandidater fra fjoråret skal bli gjentestet, men så langt har de ikke gjort noen gjennombrudd.

- Resultatene fra forsøkene viste ingen supereffekt, påpeker han.

Nilsen sier de intensiverer arbeidet mot å finne en lakselusvaksine, fordi det ville vært så mange fordeler med en slik. Han kan imidlertid ikke gi noen garanti for at de kommer til å finne en.

- En av de mest bærekraftige måtene å forhindre lakselusinfeksjoner vil nettopp være en vaksine, understreker han.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse