Gå til innhold
Annonse
Anna Ingvarsdottir
Anna Ingvarsdottir

Stavanger: Lovende forskningsresultater viser at bruken av strømpulser, eller såkalt SPG teknologi, kan redusere nye luspåslag med nærmere 80 prosent.

Annonse

Tidligere på Kyst.no har det blitt skrevet om den norskutviklede teknologien Seafarm Pulse Guard (SPG). Teknologien baserer seg på å bruke strømpulser i sjøen til å stoppe rømming av oppdrettsfisk ut fra merden, og hindre lakselus, groe og predatorer å komme inn til den. Det er det SFD (Seafarm development) som har patentert systemet.

Siden sist det ble skrevet om SPG teknologien på Kyst.no har man i større grad fått testet ut effekten av dette, og resultatene virker lovende.

Reuserer luspåslaget betraktelig

Anna Ingvarsdottir, i forskningsselskapet Iris, har i samarbeid med SFD, Westcontrol og Nexans sett nærmere på hvordan SPG teknologien fungerer i praksis, og de har gjennomført flere feltforsøk. Noen av resultatene fra dette arbeidet ble langt frem under årets Havbrukskonferanse i Stavanger.

- I den første fasen av feltforsøket ble tre forskjellige puls systemer testet i to uker, forteller Ingvarsdottir. Laks (kontroll og SPG grupper) ble utsatt for naturlig smitte, og deretter ble infiseringsnivået av lakselus målt og sammnelignet mellom de ulike gruppene.

- Resultatene viser at mellom 70 og 90 prosent av fisken i kontrollgruppene får nye luspåslag, mens det i SPG gruppene bare er mellom 10 og 30 prosent av fisken som blir infisert. Dette er svært gode resultater, sier Ingvarsottir.

Bedre utseende på fisken

- Det er i dag ingen bevis på at SPG systemet påfører fisken akutte eller kroniske negtive biologiske effekter. Derimot er det dokumentert at utseende på fisken i pulsmerder har vært bedre gjennom hele forsøket. Finnene er mindre slitt og huden uten sår som følge av lakselus, forklarer Invarsdottir. I tillegg reduserer de elektriske pulsene begroing på merdnoten betraktelig. Kontrollmerdene var omtrent helt gjengrode, mens det ikke var noe groe på SPG gruppen.

(artikkelen fortsetter under bildet)

Anna Ingvarsdottir
Anna Ingvarsdottir

Vil holde lusen borte:Forsker Anne Ingvarsdottir forklarer hvordan Strømpulser i sjøen ska hindre lakselus, groe og predatorer å komme inn til den..

Mer miljøvennlig

- Systemet har muligheter for å bidra til en helhetlig bekjempelse av lakselus med mindre negative miljøeffekter enn de metodene som brukes i dag. Samtidig vil næringen kunne spare mange penger på kostnader relatert til lakselus ved at man år lavere dødelighet, færre infeksjoner, mindre fôrforbruk og redusert begroing, sier Ingvarsdottir.

Videre forskning

Det som gjenstår er å forsøke ut denne teknologien i storskala gjennom en hel produksjonssyklus. Dette vil være viktig for å kvalifisere SPG systemet til kommersiell bruk. Nye midler er bevilget og prosjektet vil avsluttes sommeren 2014.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse