Gå til innhold
Annonse
Seniorforsker Atle Mortensen leder det forskningsfaglige arbeidet med avlsstasjonen til Nofima. I over 15 år har Nofima forsket og avlet på stamfisk for torskeoppdrett. Foto: Rune Stoltz Bertinussen/Krysspress.
Seniorforsker Atle Mortensen leder det forskningsfaglige arbeidet med avlsstasjonen til Nofima. I over 15 år har Nofima forsket og avlet på stamfisk for torskeoppdrett. Foto: Rune Stoltz Bertinussen/Krysspress.

Nofima har produsert 50 000 torskeyngel til oppdrettere i år, men har ingen ambisjoner om storproduksjon, og etterspør flere yngelprodusenter.  

Annonse

Seniorforsker Atle Mortensen leder det forskningsfaglige arbeidet med avlsstasjonen til Nofima. I over 15 år har Nofima forsket og avlet på stamfisk for torskeoppdrett, samt produsert yngel i liten skala. 

Fredag formiddag puliserte Nofima en rapport om torskeoppdrett, som de nettopp har har oversendt Nærings- og fiskeridepartementet (NFD). Rapporten er basert på kunnskaps- og erfaringsgrunnlag for torskeoppdrett, og er en bestilling fra NFD. Med utgangspunkt i den avlsmessige framgangen mener forskerne det kan være grunnlag for lønnsomt torskeoppdrett. Forskerne anbefaler at NFD utvikler en strategi for å teste lønnsomheten i torskeoppdrett basert på noen hovedelementer. Les mer om dette her. 

Les hele rapporten her. (pdf)

- Ikke kommersiell aktør

Mortensen sier til Kyst.no at Nofima først og fremst fokuserer på avlsarbeidet deres med torsk. 

- Hovedprioriteringen vår er jo avslaprogrammet vår, produksjon av yngel er ikke vår primære rolle, sier han, og påpeker at årsaken til at de produserer yngel er fordi ingen andre kan gjøre det per i dag. 

Mortensen håper nå flere settefisk-produsenter kommer på banen. 

- Vår fisk etterspørres jo, så vi har levert noen slumper fisk, men har ikke det som hovedfokus, sier han.  

Nofima har levert rundt 50 000 fisk på rundt 10 gram i 2018.

Stamfisk ved avlstasjonen til Nofima i Tromsø. Foto: Therese Soltveit.
Stamfisk ved avlstasjonen til Nofima i Tromsø. Foto: Therese Soltveit.

- Mye adrenalin i torskenæringen før

Produksjonen av torskeyngel forklarer han blir bedre og bedre for hvert år. 

- Jeg vil ikke si det er plankekjøring, men det begynner å nærme seg. Det er ikke så mye adrenalin ute å går nå som tidligere da vi produserer torskeyngel. De siste årene har det gått ganske greit, men det betyr jo ikke at ting kan bli bedre. Men sammenlignet med for noen år siden var det mye mer adrenalin i sving i torskenæringen for å si det sånn. 

Dødelighet på torskeyngel sier han enda er høy, og påpeker at etter tre til seks måneder er det kun 20-30 % av rogninnsettet som blir torskeyngel. 

- Torsk er en veldig annen art enn laks, og overlevelsen i de tidlige livsstadiene er betydelig lavere. Men det er jo noe som vi jobber med å bedre, forteller han. 

Femte generasjon av deres settefisk sier han vil være tilgjengelig i 2019.

- Den vil trolig ha større potensial for lønnsom produksjon enn forrige generasjon, sier seniorforskeren. 

Flaskehalsen sier han er finansiering av biomasseoppbygging i industriell skala slik at fremtidig potensiale for torskeoppdrett kan dokumenteres.

Høyere pris

I rapporten kommer det frem at nye markedsstrategier, som nisjemarkedsføring, kan ha potensial for å utløse en høyere pris.

Verken de produksjonsbiologiske- eller markedsmessige forutsetningene for en videre lønnsom satsing lar seg avklare uten at det nye avlsmaterialet prøves ut i industriell skala.

- I dag selges det ikke større volum av oppdrettstorsk i markedet. Selv om oppdrettere starter en større kommersiell satsing på oppdrettstorsk nå, vil det ta flere år før de kan tilby større volum til markedet. Erfaringene viser at det er svært vanskelig å si noe om prisutvikling på torsk i et lengre tidsperspektiv, skriver Nofima- forskerne

Mortensen påpeker til Kyst. no at når man driver med torskeproduksjon er det veldig nær relasjon med størrelse på fisken og prisen man får for den. 

-  Det er viktig å få fisken til en tilstrekkelig størrelse, helst over 2 kilo hodekappet/sløyd, sier han og viser til ytterligere info i rappporten de nylig gav ut. 

For å få torskeoppdrett til å bli stabilt over tid, påpeker han det er behov for settefisk-produsenter. 

- Folk som ønsker å drive med torskeoppdrett får ikke til å komme i gang for det finnes jo ikke yngel tilgjengelig. Uten dette blir det jo ikke noe utvikling av næringen, påpeker han. 

Les også: 

Les også:

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse