Gå til innhold
Annonse
Brit Hjeltnes. Foto: Pål Mugaas Jensen.
Brit Hjeltnes. Foto: Pål Mugaas Jensen.

Veterinærinstituttet har gjennomgått fem tilfeller hvor ILA mistanker kom etter ILA påvisning ved PCR. To mistanker viste seg å være feilaktige. Hvordan dette kunne skje jobbes det med å finne ut nå.

Annonse

Veterinærinstituttet har gjennomgått alle ILA mistanker fra og med andre halvdel av 2016 og i 2017, hvor det har vært mistanke om ILA kun etter påvisning av virus ved analysemetoden PCR.

Bakgrunnen for dette var at det hadde skjedd forurensing av prøvemateriale på Veterinærinstituttets laboratorium. ILA-viruset fra en prøve hadde smittet over til andre prøver under prøvebehandlingen, slik at prøvesvaret for fisk i ett anlegg kom ut som falsk positiv.

Dette førte til feilaktige mistanker ved to anlegg, som nå nylig er blitt avkreftet. Hvorfor det skjedde jobber instituttet nå med å finne ut av.

- Dette er en grundig gjennomgang som vi nå har startet. Den har høy prioritet og vil bli gjennomført så raskt som mulig, sier fagdirektør for fiskehelse Brit Hjeltnes fra Veterinærinstituttet til Kyst.no.

De har analysert fem tilfeller med mistanker tilbake til 2016, uten at det er avdekket flere avvik og er nå ferdig med gjennomgangen. Hjeltnes forteller at de vil komme tilbake med en redegjørelse om hva som har skjedd, og rutiner som eventuelt vil endres internt etter gransking for å klarlegge detaljene i det som har skjedd.

Og kontamineringen synes å bare gjelde dette tilfellet med ILA.

-  Vi har ingen grunn til å tro at dette gjelder andre sykdommer, slår hun fast.

Avkreftet flere mistanker

I 2017 ble det stadfestet 14 utbrudd av ILA langs hele kysten. Men Profunda sin landlokalitet Barstadvik fikk etter å ha fått mistanke om ILA i desember i fjor, i forrige uke avkreftet denne grunnet forurensede prøver.

Lerøy Midt fikk i november i fjor også en mistanke om ILA, som igjen ble avkreftet forrige uke.

Les også: Forurensede prøver ga ILA-mistanker

To påvisninger i år

I instituttets månedsrapport for ILA per første februar 2018, påpeker de at ILA i år har blitt stadfestet på to lokaliteter i henholdsvis Rogaland og Hordaland.

Annonse