Gå til innhold
Annonse

Hardingsmolt og ENWA Water Technology vil løse sulfatutfordringen i RAS-anlegg

Intensjonen med renseanlegget er å sikre at man kan bruke sjøvann som spedevann i RAS-anlegg, samtidig som risikoen for at det skal dannes hydrogensulfid (H2S), reduseres. Foto: Hardingsmolt
Intensjonen med renseanlegget er å sikre at man kan bruke sjøvann som spedevann i RAS-anlegg, samtidig som risikoen for at det skal dannes hydrogensulfid (H2S), reduseres. Foto: Hardingsmolt

Hardingsmolt AS og ENWA AS har startet byggingen av et pilotanlegg som skal rense sjøvann for sulfat.

Annonse

Anlegget skal stå ferdig våren 2019, og er knyttet til Hardingsmolts RAS-anlegg for smoltproduksjon i Tørvikbygd. Intensjonen er å sikre at man kan bruke sjøvann som spedevann i RAS-anlegg, samtidig som risikoen for at det skal dannes hydrogensulfid (H2S), reduseres. Bruk av sjøvann er viktig i Hardingsmolts strategi for landbasert storsmoltproduksjon, og prosjektet følges med stor interesse fra andre aktører i bransjen.

- Hardingsmolt har siden vi etablerte vårt første RAS-anlegg i 2007 hatt god kontroll på H2S-faren, men har i likhet med andre bransjeaktører konstatert at overgangen til sjøvann øker risikoen for at gassen dannes. Vi har stor tro på at svaret ligger i å filtrere bort sulfatet fra sjøvannet, sier daglig leder Jakob Drivenes i en pressemelding.

Anlegget og renseteknologien leveres av ENWA Water Technology AS, og er basert på løsninger som blant annet brukes i oljenæringen.

Også Innovasjon Norge støtter prosjektet, gjennom sitt program for utvikling av miljøteknologi. Hardingsmolt har fått bistand av bergensbaserte Infund AS i prosjektplanleggingen og utformingen av søknaden.

Sentralt i det nye renseanlegget er et nano-filter, som i tillegg til å fjerne sulfatet fra sjøvannet, også reduserer innholdet av andre bestanddeler. Hardingsmolt skal dermed bruke tid på å teste innstillinger, vannkvalitet, vannkjemi og fiskehelse før de vil inkludere løsningen i sin kommersielle produksjon. I disse delene av prosjektet vil UiB og NIVA være sentrale bidragsytere.

Sjøvannet renses først gjennom 2 filtre - et mekanisk filter og deretter et ultrafiltreringsanlegg som tar ut alle partikler, alger, bakterier og virus. Illustrasjon: Hardingsmolt.
Sjøvannet renses først gjennom 2 filtre - et mekanisk filter og deretter et ultrafiltreringsanlegg som tar ut alle partikler, alger, bakterier og virus. Illustrasjon: Hardingsmolt.
Nanofiltreringsanlegget fjerner 99% av sulfatet i sjøvannet. Illustrasjon: Hardingsmolt.
Nanofiltreringsanlegget fjerner 99% av sulfatet i sjøvannet. Illustrasjon: Hardingsmolt.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse