Gå til innhold
Annonse
Carl-Erik Arnesen, administrerende direktør i Hav Line, har måttet møte mye motstand siden oppstarten med Norwegian Gannet. Nå saksøker Hav Line staten i slaktebåtsaken. Foto: Ole Andreas Drønen
Carl-Erik Arnesen, administrerende direktør i Hav Line, har måttet møte mye motstand siden oppstarten med Norwegian Gannet. Nå saksøker Hav Line staten i slaktebåtsaken. Foto: Ole Andreas Drønen

Hav Line reagerer med stor skuffelse på beslutningen om å ikke ta rederiets klage til følge. Selskapet er også skuffet over at de fikk vite om dette ved en tilfeldighet. 

Annonse

Carl-Erik Arnesen, administrerende direktør i Hav Line, sier Gannet nå har operert for full drift i flere måneder i havbruksnæringen.

- Vi har spart veiene for hundrevis av trailere. Vi har vært med på å redde store verdier i algerammede nord, og vi har fått skryt av fiskeriministeren for det. Kundene har behov for tjeneste våre, og alt går bra. Avslaget i dag kom overraskende på oss, poengterer Arnesen.

Rødt lys fra Nesvik

Hav Line-metoden, slik sentrale forskningsmiljøer påpeker, vil i følge Hav Line bidra til å styrke omdømmet til norsk oppdrettsfisk vesentlig. 

- Prosjektet, som har hatt myndighetenes støtte helt fra planleggingsfasen, gjennom bygging og til gjennomføring, har langt på overtid fått rødt lys av fiskeriministeren. Det er i seg selv spesielt at departementet undergraver sitt eget fagorgan på denne måten. Spesielt når de samtidig overkjører uavhengig ekspertise, fakta og egne uttalte og tydelige understrekede ambisjoner, fortsetter Arnesen.

Hav Line har tatt ut søksmål mot staten. Rederiet mener det er helt nødvendig å føre en rettslig kontroll med myndighetene, ikke bare for Hav Lines vegne, men for enhver næringsaktør som innretter seg i henhold til godkjennelser fra fagmyndighetene, men som plutselig får verden snudd opp ned etter at en ny minister overtar roret.

- Vi har foreløpig ikke mottatt kopi av det nærmere saksgrunnlaget, og ser frem til en nøye gjennomgang av det – ikke minst for å vurdere rettslig den saksbehandlingen som har foregått på departements- og regjeringsnivå, sier Arnesen.

Milliardverdier i klimaprosjektet

- Fiskeriministeren, NFD og nå Regjeringen kan gjerne gjenta at avslaget kun handler om "kvalitet" og "omdømme", men myndighetene har vært helt ute av stand til å føre den minste form for dokumentasjon for sin hypotese. På den annen side foreligger der atskillig faglig grunnlag for det motsatte, noe som blankt oversees av myndighetene, fortsetter Arnesen.

Hav Line har tatt de gjentatte bestillingene fra politikerne om vekst, kvalitet, klima og miljø på alvor og investert milliardverdier i et innovativt klimaprosjekt. Det har potensiale til å skape virkelig og rask endring. og ikke minst bidra til en bærekraftig oppdrettsnæring for fremtiden.

- Et fullastet Norwegian Gannet fjerner 50 laksetrailere og 36 trailere med tomkasser fra veiene. Det sparer norske veier for 86 trailere per last, og 150 i uken. Dette svarer direkte på stortingspolitikernes og statsministerens utfordring; CO2 utslippet pr. kilo laks som transporteres, reduseres med 46 prosent. Statsministeren skrev like før jul i DN at Norge har forpliktet seg til 40 prosent reduksjon i klimagassutslipp innen 2030. Vi har et ferdigbygd og veldokumentert bidrag, som er klar til å levere på utfordringen med en gang, avslutter Arnesen.

Hav Line har foreslått et kompromiss som vil sikre at kvalitetsforskriften ivaretas til punkt og prikke. Kompromisset vil gi myndighetene full tilgang og full kontroll. Det vil la Hav line gå som prøveprosjekt, og enten bevise eller motbevise skremselsargumentene mot slaktebåt.

Les også:

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse