Gå til innhold
Annonse

Hareide har fått en ny og en sentral rolle i å realisere og konkretisere potensialet for synergier i form av nye og mer helhetlige tjenester til havbruksnæringen, forteller STIM i en pressemelding.

Annonse

- Jeg har stor tro på verdien av sterke tverrfaglige miljø. Det gir rom for en form for helhetlig tenking som havbruksnæringen utvilsomt vil ha nytte av, sier Hareide som har fått tittelen COO Kunnskapstjenester.

Selskapet forteller at da Europharma, Fishguard og ACD Pharma tidligere i år gikk sammen og dannet det nye selskapet STIM, var dette med en overordnet ambisjon om å bedre utnytte kompetansen i selskapenes ulike fagmiljøer.

- Hareide har de siste par årene jobbet med myndighetskontakt og regelverk i brønnbåtrederiet Sølvtrans, men er kanskje mest kjent fra Fiskeridirektoratet, hvor han over en tiårsperiode bygde opp og ledet tilsynsseksjonen, skriver de i meldingen.

Hareide forklarer at da han sluttet i Fiskeridirektoratet var de 25 stykker i tilsynsseksjonen, som da besto av jurister, ingeniører, biologer og folk med mange ulike fagforankringer.

- Så jeg er vant til å jobbe tverrfaglig, og vet at verdien av det er stor. Faren med å være for smal i perspektivet er at man ender opp med å prøve å tilpasse virkeligheten til verktøyet, og ikke omvendt. Med god tverrfaglig jobbing skal STIM styrke seg på det vi kan kalle kunnskapstjenester og bli en partner som kan bidra på en helhetlig måte i hele produksjonsløpet, fra stamfisk til ferdig produkt, sier han.

Hareides erfaring er ifølge selskapet fra det offentlige forvaltningsleddet er relevant også i forhold til konkrete tjenester oppdretterne i økende grad har behov for, nemlig det som går på oppfyllelse av offentlige krav og regelverk, samt søknader og øvrig myndighetskontakt.

- Litt forenklet kan man vel si at mange selskaper i dag bruker advokater også der man heller burde brukt fagfolk. Her har STIM allerede gjort mye bra, og dette er noe vi vil utvikle videre, sier han.

Hareide har kontorsted i Bergen, hvor STIM har sterke fagmiljø innen miljøtjenester og fiskehelsetjenester.

- Nå har jeg bare vært her halvannen uke, men det er åpenbart at det er mye kompetanse og mange flotte folk i organisasjonen, så jeg gleder meg til fortsettelsen. I tillegg står jo Aquanor for døren, og jeg ser fram til å få diskutere muligheten for framtidig samarbeid med både nye og gamle kunder, sier han.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse