Gå til innhold
Annonse
Lingalaks Rolv Haugarvoll
Lingalaks Rolv Haugarvoll

- Dette er en fin utvikling, sier oppdretter Rolv Haugarvoll i Lingalaks om at Hardangerfjordforskriften ikke blir noe av.

Annonse

Kristin Vallevik Gjerde

I dag ble det klart at Hardangefjordforskriften ikke ble noe av likevel. Hardanger hos lakseoppdretter Lingalaks blir champagnen likevel stående.

Cider  - Vi er i Hardanger, så her blir det cider. Vi hadde ventet det at det ble sånn, vi hadde hørt et rykte. Dette er en fin utvikling, sier eieren og gründeren av Lingalaks, Rolv Haugarvoll til kyst.no/Norsk Fiskeoppdrett.

Påstandene om at forurensning og lakselus truet villfisken i Hardanger er tilbakevist, ifølge Haugarvoll.  Det vises til en rapport fra ekspertgruppe oppnevnt av Fiskeri- og kystdepartementet i samråd med Miljøverndepartementet som konkluderer med at det ”verken i Hardangerfjorden eller Boknafjorden er det funnet målbare endringer i næringssaltkonsentrasjonene hverken i vinterhalvåret eller sommerhalvåret, og bidraget fra dagens matfiskproduksjon synes for små til å forårsake eutrofiering”.

- Situasjonen i Hardangerfjorden er ikke er verre enn andre steder. Det hadde vært helt feil å innføre Hardangerfjordforskriften nå, sier han.

Også Fiskeri og Havbruknæringens Landsforening (FHL) er godt fornøyde i dag.

Verstinger Det ble blant annet sagt at Boknafjorden og Hardangerfjorden var verstingområder når det gjaldt mengder av næringssalter. 

- Vi innførte strakstiltak, vi måtte bli kvitt kritikken. Det har ført til at vi er mye bedre nå enn i 1980. Med den uvissheten man hadde da kan man ikke kritisere frysvedtaket, men med det man vet i dag kan man si at det ble gjort på feil grunnlag, mener Lingalaks-gründeren.

Les hele reportasjen fra Hardanger i bladet Norsk Fiskeoppdrett nr 4.