Gå til innhold
Annonse

Her er endringene i PD-forskriften og transportforskriften

Nærings- og fiskeridepartementet har fastsatt endringer i PD-forskriften og transportforskriften. Det blir enklere prøvetaking for PD, samtidig som det stilles noe strengere krav til transport av oppdrettsfisk, inkludert rensefisk.

Annonse

Mattilsynet melder om de viktigste endringene i de to nevnte forskriftene.

Ikke krav om testing av rensefisk

Det er ikke lenger krav om testing for PD før flytting av rensefisk, men det stilles strengere krav ved flytting og transport av rensefisk ut av PD-sonen.

Enklere krav til testing av stamfisk 

Den siste tiden før stryking av stamfisk kan det tas ut færre prøver dersom det er tatt prøver av stamfisk som har dødd. Det må heller ikke tas ekstra prøver av stamfisk som er utsortert og skal flyttes for stryking.

Enklere prøveuttak og innsendelse 

Det skal bare tas prøver fra hjertet ved rutinemessig testing for PD, og flere prøver kan samles opp før de må sendes inn til laboratorium.

Det er krav om prøvetaking ved mistanke om PD, men fra færre fisk ved første prøveuttak. 

Strengere krav ved flytting og transport av rensefisk ut av PD-sonen 

Det er ikke lov å flytte rensefisk fra anlegg med ubehandlet sjøvann innenfor PD-sonen til anlegg utenfor PD-sonen. Brønnbåttransport av rensefisk fra anlegg innenfor PD-sonen til anlegg utenfor sonen må enten gå med lukkede ventiler eller behandle transportvann som tas inn når den går innenfor PD-sonen.

Fra 1. januar 2021 gjelder krav om behandling av transportvann både innenfor og utenfor PD-sonen. Dette kravet ble fastsatt i 2017.

Strengere krav ved brønnbåttransport av fisk inn til PD-sonen – kippkjøring

Tidligere kunne brønnbåter gå fortløpende (uten karantenetid på 48 timer) frem og tilbake (kippkjøring) med slaktefisk fra anlegg utenfor PD-sonen til slakterier innenfor PD-sonen. Det kan de ikke lenger gjøre uten tillatelse fra Mattilsynet. Mattilsynet kan gi unntak fra kravet om karantenetid hvis smitterisikoen er lav.

Det er også strengere krav ved kippkjøring av settefisk fra anlegg utenfor PD-sonen til anlegg innenfor PD-sonen.

Prosessbåter må dokumentere vask og desinfeksjon

Transportforskriften gjelder ikke for prosessbåter som bare brukes til slakting og bløgging av oppdrettsfisk. De er derfor ikke berørt av de fastsatte endringene.

Prosessbåter er imidlertid omfattet av matloven, dyrevelferdsloven, slakteriforskiften og IK-akvakultur. Det innebærer at prosessbåtene må vaskes og desinfiseres mellom ulike oppdrag, og dette må dokumenteres. Dette inkluderer også risikoreduserende tiltak når de går fra PD-sonen til en av overvåkingssonene.

Endringforskriftene finner du på Mattilsynet sine nettsider: 

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse