Gå til innhold
Annonse
Oppdrettsanlegg på Vestlandet. Foto: Linn Therese Skår Hosteland
Oppdrettsanlegg på Vestlandet. Foto: Linn Therese Skår Hosteland

Tall fra Veterinærinstituttet viser at man i fjor fikk "all time high" i antall PD-utbrudd og mistanker i norsk havbruksnæring.

Annonse

Ifølge statistikken til instituttet hadde man i midten av desember hele 172 PD-påvisninger/mistanker i 2017, noe som er det høyeste antallet noen sinne. Tallet representerer heller ikke hele bildet da fjorårets tilfeller enda ikke er ferdig summert. Til sammenligning hadde man likevel ved utgangen av 2016, 138 tilfeller/mistanker.

Brit Hjeltnes som er fagdirektør fiskehelse i Veterinærinstituttet forteller at de ikke med sikkerhet kan si hva som gjør at man fikk det høye PD-tallet i fjor.

- Men ser man på utviklingen kan man se det begynte å øke allerede i oktober, og da roer det seg normalt ned. Da økningen skjer denne måneden sammenfaller det med innføringen av den nye PD-screening-rutinen, som igjen kan tyde på at man oppdager ting tidligere, sier hun.

- Kan ha hatt uoppdaget sykdom

Hjeltnes påpeker man likevel skal være forsiktig med å si dette er årsaken, da ting som sammenfaller ikke nødvendigvis betyr at det er fasiten.

- Men vi tror det er noe av forklaringen. Er dette tilfellet skal i grunn tilfellene utover året dabbe litt av, legger hun til.

En annen forklaring kan være at man har hatt uoppdaget PD som først ble oppdaget under screeningen, i PD-områdene.

- Det er heller ikke overraskende, for ser man på områdene på Vestlandet som har PD er det høy smittefare.

- Ingenting som tilsier mindre sykdom i år

Når det gjelder årets statistikk mener hun denne kan bli tilsvarende fjoråret.

- I 2017 sa jeg at jeg tror utbruddene i 2017 og 2018 vil ligge på nivå med året før, da jeg ikke kan se noe vesentlige i rammebetingelsene som skulle tilsi at de gikk ned.

Hun viser til at Veterinærinstituttet under høringen rundt handlingsplanen var kritiske til å flytte PD-grensen grunnet økt smittefare, slik de også var sist grensen ble flyttet.

- Begynner man å slappe av med grensesettingen tror jeg det vil flytte nordover. Vi tenker fiskehelse og da bli det slik, sier hun og legger til at markeder som Kina også ønsker sykdomsfri fisk.

Siden den nye PD-forskriften trådte i kraft er det krav om regelmessig screening for sykdom, og at alle funn av PD-virus skal subtypes. Dette betyr at det i fremtiden trolig vil bli inkludert flere subtyper i oversikten til Veterinærinstituttet. Rapporteringen av subtyper er ennå ikke kommet helt på plass, og heller ikke årets siste tilfeller/mistanker. Men det vil komme en oppdatert oversikt over subtyping i rapporten for desember måned, på deres hjemmesider i løpet av kort tid.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse