Gå til innhold
Annonse

Høring om forslag til endring i forskrift om gebyr ved tilsyn og kontroll med fiskehelse og fiskevelferd

Foto: Mattilsynet
Foto: Mattilsynet

På vegne av Nærings- og fiskeridepartementet sender Mattilsynet forslag til endring i forskrift om gebyr ved tilsyn og kontroll med fiskehelse og fiskevelferd i akvakulturanlegg på høring.

Annonse

Bakgrunnen for forslaget er at Mattilsynet ser behov for å oppdatere forskriften for lokaliteter som er organisert i samdrift eller samlokalisering. Dette skriver de i en pressemelding.

Mattilsynet foreslår å legge til en ny setning i forskrift om gebyr til dekning av utgifter ved tilsyn og kontroll med fiskehelse og fiskevelferd i akvakulturanlegg § 8, fjerde ledd.

Endringen medfører at gebyrer for tilsyn og kontroll av akvakulturanlegg kreves av én aktør i tilfeller der det er samlokalisering eller samdrift. Dette vil spare tid og ressurser for forvaltningen.