Gå til innhold
Annonse

Høring om opprettelse av forskrift om bekjempelse av ILA i Alta, Hammerfest, Hasvik og Kvalsund kommuner

Foto: Mattilsynet
Foto: Mattilsynet

Det er påvist Infeksiøs lakseanemi (ILA) på sjølokalitetene 10281 Store Kvalfjord, 13317 Lille Kvalfjord, og 10841 Pollen i Alta kommune. Lokalitetene drives av NRS Finnmark AS.

Annonse

Mattilsynet vurderer det som hensiktsmessig for å hindre smittespredning å etablere forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr i Alta, Hammerfest, Hasvik og Kvalsund kommuner, Finnmark fylke. Dette vil innebære at det opprettes et kontrollområde, bestående av en bekjempelsessone og overvåkingssone rundt utbruddet.

Etablering av kontrollområdeforskriften vil få betydning for aktører som befinner seg innenfor et nærmere angitt sjøområde og som driver med aktiviteter som kan medføre smittespredning. Dette skriver Mattilsynet i en nyhetsmelding.

Hovedinnholdet i forskriftsutkastet:

Formålet med forskrift om kontrollområde er å forebygge, bekjempe og utrydde sykdommen ILA hos fisk i forskriftens virkeområde jf. forskriftens § 2.

Med bakgrunn i bekjempelsesplan og vurdering av lokale forhold foreslår Mattilsynet å opprette et kontrollområde omfattende Alta, Hammerfest, Hasvik og Kvalsund kommuner.

Bekjempelsessonen foreslås opprettet med følgende avgrensninger: 

Fra nord med en rett linje mellom et punkt på Bårdfjordneset (22,815164; 70,411091) og Vardnes (22,771501; 70,391797), fra sør med en rett linje mellom et punkt på Boullán (23,137754; 70,272989) og Låkallneset (23,007304; 70,245739).

Overvåkingssonen foreslås opprettet med følgende avgrensninger:

Med en rett linje mellom et punkt på Grunnfjordneset (22,554646; 70,493845) og Svartskog (22,563361; 70,383384), fra sør-vest i Stjernesundet med en rett linje mellom et punkt på Stjernesund (22,740465; 70,247004) og (22,725094; 70,212693), fra sør i Altafjorden med en rett linje mellom et punkt på Steinvika (23,206605; 70,200966) og Klubbenes (22,965307; 70,192884). Fra nord-øst i Sørøysundet avgrenses med den andre overvåkingssonen, dvs. med en rett linje mellom et punkt på Vatnan (22,925733; 70,529695) og Kobbmålneset (23,014633; 70,502242), og fra øst i Vargsundet med en rett linje mellom et punkt på Rastabynes (23,636073; 70,437087) og Oldervik (23,67918; 70,421661).

Koordinatene er angitt i desimalgrader.

Forskriften legger restriksjoner på aktivitet i sonene for å forhindre videre smitte ut fra området.

Frist for innspill: torsdag 21. desember 2017.