Gå til innhold
Annonse
Veterinærinstituttet skriver i artikkelen bl.a. om hva som må til for å diagnostisere ILA. Cellekultur med ILA-virus. Foto: Veterinærinstituttet.
Veterinærinstituttet skriver i artikkelen bl.a. om hva som må til for å diagnostisere ILA. Cellekultur med ILA-virus. Foto: Veterinærinstituttet.

Hvordan oppstår utbrudd av infeksiøs lakseanemi, når skal man mistenke sykdommen og hvordan stilles diagnosen? Spørsmålene stilles og besvares av Veterinærinstituttet i en artikkel om ILA.

Annonse

ILA er en høyaktuell fiskesykdom i Norge. Ifølge den offisielle statistikken er det per 31. juli påvist 9 utbrudd av ILA i Norge i år. Oppdatert statistikk for august er ikke kommet ennå, men i løpet av denne måneden er det kommet en mistanke til, nemlig hos Blom Fiskeoppdrett i Hordaland. Totalt ble 14 utbrudd påvist i 2017.

I Veterinærinstituttet sin faste fiskehelsespalte i Norsk Fiskeoppdrett har de valgt ILA som tema for nr. 8 og de to neste numrene av spalten. I nr. 9 vil temaet være «ILA i Norge i dag» og i nr. 10 vil det være «Biosikkerhet og ILA i RAS anlegg».

- Utbrudd av ILA kan oppstå dersom fisken blir smittet med virulente varianter av ILA-viruset. Dette viruset kan komme fra et annet anlegg som allerede er smittet. Smitten kan da spres direkte gjennomsjøvann, via utstyr eller personell eller med fisk som har rømt. En annen mulighet er at de ufarlige HPR0-variantene endrer seg (muterer) til farlige virus-varianter, skriver Veterinærinstituttet som en innledning i artikkelen.

Utover å skrive om hvordan viruset kan gå fra å være ufarlig til å bli sykdomsframkallende tar de også for seg når man skal mistenke ILA.

De påpeker at ILA ikke ser likt ut hver gang. Så både ved sirkulasjonssvikt og ved anemi må ILA mistenkes.

Det blir også beskrevet hvordan man skal ta en prøve og hva som må til for å stille diagnosen.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse