Gå til innhold
Annonse
Visningsanlegg: Hardanger akvasenter
Visningsanlegg: Hardanger akvasenter

Mens deler av landet sliter med resistensproblemer hos lusen, er situasjonen i Hardangerfjorden fremdeles stabil. Ragnhild Malkenes i Fiskehelsenettverket har liten tro på at resistensproblemene i Bjørnafjorden skal spre seg til Hardangerfjorden.

Annonse

Øyvind Sjøthun Røen

Malkenes har liten tro på at resistensproblemene i Bjørnafjorden skal spre seg til Hardangerfjorde. Foto: Fiskehelse og Miljø as
Malkenes har liten tro på at resistensproblemene i Bjørnafjorden skal spre seg til Hardangerfjorde. Foto: Fiskehelse og Miljø as

Fredag kunne kyst.no melde om at to Hordalandslokaliteter like ved Hardangerfjorden har fått vedtak om tvangsslakting av Mattilsynet. Lokalitetene som tilhører Bolaks ligger på Skifteneset i Bjørnafjorden og inneholder nærmere en million fisk.

At resistensproblemene nå dukker opp andre steder i landet – i tillegg til det mye omtalte området nord for Vikna i Nord-Trøndelag, synes å bekymre mange. Skal man tro Ragnhild Malkenes i Fiskehelsenettverket er det imidlertid ingen grunn til bekymring over situasjonen i Hardangerfjorden.

Les også: Hordalandslokaliteter må tvangsslakte

- Lusesituasjonen i Hardanger har vært god fordi man har hatt god effekt av avlusningsmidlene og utstrakt bruk av leppefisk. Man har ikke hatt samme situasjon som i Bjørnafjorden. Oppdretterne har nok vært flinkere til å behandle tidlig når man har sett at lusenivåene har steget. Så derfor har man ikke fått det samme smittepresset i Hardanger som man kunne forvente, til tross for at det er mye stor fisk der nå, forteller Malkenes til Norsk Fiskeoppdrett / Kyst.no.

Er det variert bruk av medikamenter eller alternativ behandling som gir de gode resultatene?

- Det er en kombinasjon. Dessverre er hovedvirkemiddelet fremdeles medikamenter, men man er også gode på leppefisk. Det er mye stor fisk i Hardanger i år, og andre sommer i sjø er vanskelig å kontrollere bare med leppefisk.

Liten tro på spredningsfare

Bjørnafjorden grenser tett mot Hardangerfjorden og endringer i havstrømmene kan bety videre spredning. Malkenes har imidlertid liten tro på at det skal spre seg denne veien.

- Det har sett ut som om vi ikke har hatt noen spredning den veien ettersom vi har hatt den gode effekten nå gjennom hele sommeren i Hardanger. En frykter det jo alltid, men erfaringene så langt viser at det ikke er tilfellet. Faren er kanskje like stor for at gjentatte behandlinger i Hardanger fører til nedsatt følsomhet. De har vært flinke til å behandle tidlig, men det fører jo også til mer bruk av medikamenter.

Optimistisk

Malkenes er optimistisk når det gjelder tiden fremover. Hun har tro på at dagens positive situasjon i Hardangefjorden kan vedvare utover høsten.

- Ja, jeg tror forholdene han holde seg. Så lenge medikamentene fortsetter å virke som de skal, sier hun.

Les også: Flere anlegg må slakte ut i Nord-Trøndelag

Les også: Lusespyler på stedet hvil

Annonse