Gå til innhold
Annonse
Død laks. Foto:  Trygve Poppe.
Død laks. Foto: Trygve Poppe.

Det er mistanke om Infeksiøs lakseanemi (ILA) ved to sjølokaliteter i Vestvågøy i Nordland. Den ene lokaliteten er i Heldalen og den andre på Oterholmen. Lokalitetene er pålagt restriksjoner som blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse. Kontrollområde er allerede etablert, melder Mattilsynet.

Annonse

Lokalitetene drives av Lofoten Sjøprodukter AS (og Lofoten Salmon AS). Kontrollområde er allerede etablert gjennom Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos fisk, Vestvågøy kommune, Nordland som trådte i kraft 7. mai 2013.

Mattilsynet har lagt ned forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse, melder Fredrik Follesdal Venold. Foto: Norges Veterinærhøgskole
Mattilsynet har lagt ned forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse, melder Fredrik Follesdal Venold. Foto: Norges Veterinærhøgskole

- For å forhindre smittespredning er lokalitetene pålagt restriksjoner blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse. Dessuten er alle involverte aktører i det aktuelle området varslet, forteller seniorinspektør Fredrik Follesdal Venold ved distriktskontoret for Lofoten.

Mistanken om ILA ble meldt av Fiskehelsetjenesten til Mattilsynet 25. oktober. Fiskehelsetjenesten fikk mistanke på bakgrunn av positive laboratoriefunn for ILA. Mattilsynet tar nye prøver på lokalitetene i uke 44 for å bekrefte ILA-mistanken.

Infeksiøs lakseanemi (ILA) forårsakes av et virus som sannsynligvis er av samme familie som influensavirus. ILA-viruset kan føre til sykdom hos laks, men har ingen betydning for folkehelsen.

Les også: ILA-faren over i Salten

Kontrollområde

De aktuelle lokalitetene befinner seg allerede innenfor kontrollområdet opprettet i forbindelse med tidligere ILA-påvisning på lokalitet 11201 Kolvikodden i mai 2013.

Lokalitetene vil bli å finne på Veterinærinstituttets interaktive kart over ILA-tilfeller i løpet av kort tid.

Les også: Klager på Mattilsynet

Les også: Forslår oppdatert ILA-status

Annonse