Gå til innhold
Annonse
Illustrasjonsbilde av ILA. Foto: Trygve Poppe
Illustrasjonsbilde av ILA. Foto: Trygve Poppe

Veterinærinstituttet melder at det ble  påvist Infeksiøs lakseanemi (ILA) på til sammen 15 lokaliteter i 2015, hvorav ni i Nordland,  to i Møre og Romsdal, to i Troms, en i Hordaland og en i Finnmark.

Annonse

Statusrapportene gir en oversikt over geografisk  plassering av lokalitetene med påvist ILA, samt fordeling av utbruddene per fylke og måned. Pågående utbrudd og mistanker er vist i det dynamiske kartet. Kriterier for mistanke og stadfesting av diagnosen er beskrevet i Mattilsynets bekjempelsesplan for ILA. Så langt er det ingen nye tilfeller av ILA i 2016.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse