Gå til innhold
Annonse
Fiskekasser, fryselager, eksport
Fiskekasser, fryselager, eksport

Mattilsynet har revidert eksportattesten for fisk og fiskerivarer til humant konsum som eksporteres til Tyrkia. Endringene medfører blant annet høyere krav til merking.

Annonse

Øyvind Sjøthun Røen

- Attesten for fisk og fiskerivarer til humant konsum som eksporteres til Tyrkia er revidert og blir tilgjengelig fra og med 12. desember i skjematjenesten. Attesten beholder samme nummer (1.1.74), men merkes med ny versjon (2013-11), melder Mattilsynet på sine hjemmesider.

Tyrkerne setter strengere krav til merking av fisken som skal til humant konsum. Foto: Vegard Stensvold
Tyrkerne setter strengere krav til merking av fisken som skal til humant konsum. Foto: Vegard Stensvold

Mattilsynet har i lengre tid hatt dialog med tyrkiske myndigheter for å endre attesten som følger fisk og fiskerivarer til Tyrkia. Endringene er en følge av at tyrkiske myndigheter ønsker flere opplysninger inn i attesten.

Endringer i revidert attest

I den nye attesten er det laget egne felter for:

  • Nettovekt («Net weight») som skal oppgis i kg
  • Produktets opprinnelsesland («Country of origin»)
  • Identitetsnummer for transportmiddel («ID number»)
  • Nummer på forsegling eller container («Seal/container number»)
  • Lotnummer («Lot number»), gjelder for alle varetyper

Les også: Slik blir den nye matmerkingen

Nytt i revidert attest er spesifisering av at produktet/produktene kun skal til humant konsum («for human consumption»). Gjeldende attest har hovedsakelig blitt benyttet for slike produkter, og det er derfor ikke forventet at spesifiseringen vil gi negative konsekvenser for brukerne av attesten.  

I tillegg er regelverkshenvisningen til kvalitetsforskriften oppdatert.

Produkter som ikke skal til humant konsum (f.eks. lakseolje til dyrefôr), følges av generelle attester for de spesifikke varegrupper.

Frem til 12. desember skal den attesten som ligger tilgjengelig gjennom MATS brukes på vanlig måte. 

Varepartier eksportert til Tyrkia frem til den 12. desember vil altså følges av «gammel» attest. Det blir derfor gitt beskjed til Tyrkiske myndigheter at gammel attest vil være i omløp andre halvdel av desember.

Tyrkerne stiller krav

Tyrkiske myndigheter har akseptert innholdet i den nye attesten, men de har samtidig stilt ytterligere krav til den visuelle utforming av attesten. Dette jobber vi videre med i seksjon eksport og import og arbeidet må være ferdigstilt innen 1. august 2014. Seksjonen gir mer informasjon om eventuelle nye endringer etter hvert.

Annonse