Gå til innhold
Annonse
Lakselus, skinn, skjell
Lakselus, skinn, skjell

Statens legemiddelverk (SLV) har enda ikke mottatt noen søknad på markedsføringstillatelse på virkestoffet lufenuron til behandling av fisk mot lakselus.  

Annonse

Etter det Kyst.no kjenner til, skulle Elanco (tidligere Novartis Animal Health) være i en prosess med å lansere et nytt legemiddel basert på virkestoffet lufenuron. Stoffet har en virketid på opptil ni måneder  og har blitt godkjent til bruk på fisk i EU. Da SLV enda ikke har mottat søknad på virkestoffet kan det være lenge igjen før man får stoffet i norske merder

- Vi har ingen søknader på virkestoffet lufenuron til behandling per i dag, opplyser Nils-Michael Jahnsen, Forsker innen seksjon for oppfølging og koordinering hos SLV, til kyst.no.

I teorien vil SLV bruke 210 dager på behandlingen av en slik søknad, i tillegg til perioder med «clockstop», hvor søkebedriften må svare utfyllende på spørsmål fra SLV.

Hvilke andre virkestoffer er det  eventuelt søkt om godkjenning på?

- På spørsmålene om søknader som gjelder et helt terapiområde har vi ikke anledning til å gi utfyllende svar da disse søknadene er unntatt offentlighet så lenge godkjenningsprosedyren løper, opplyser Jahnsen.

Kyst.no venter på tilbakemelding fra Elanco for ytterligere kommentar rundt  lufenuron.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse