Gå til innhold
Annonse
Illustrasjonsbilde av kveis. Arkivfoto.
Illustrasjonsbilde av kveis. Arkivfoto.

- Det er ikke funnet kveis i oppdrettslaks beregnet til konsum, viser rapport fra NIFES.

Annonse

– Vi har ikke funnet noen kveis i den oppdrettslaksen som er kommersielt tilgjengelig, sier NIFES-forsker Arne Levsen.

Funn i taperfisk

Det ble funnet kveis i en taperfisk fra én lokalitet på Sørlandet. Taperfisk er laks som ikke går til konsum. Den skiller seg kraftig fra vanlig laks både på størrelse og utseende, og sorteres ut tidlig i slaktefasen. De tre prøvene som var infisert med kveis ble entydig identifisert til å være taperfisk.

Ikke behov for frysekrav for oppdrettslaksen

Regelverk som gjelder i EU og EØS har klare retningslinjer for håndtering av fisk som spises rå, for å unngå at konsumenter får i seg kveis som kan gi sykdom. All villfisk som skal spises rå, må fryses først. Ved frysing til en kjernetemperatur på minus 20 grader i 24 timer eller minus 35 grader i 15 timer, vil man ta livet av kveis. Vanlige tilberedningsmetoder av villfisk, som steking og koking, vil også ta livet av kveis.

Frysekravet gjelder ikke oppdrettslaks, fordi fôret den får i seg er varmebehandlet. Dermed er kveisen den eventuelt får i seg allerede død, og kan ikke gjøre noen skade. Den ferske rapporten fra NIFES støtter opp under at det ikke er behov for et frysekrav for norsk oppdrettslaks. Den gjennomførte undersøkelsen bekrefter tidligere funn fra utlandet.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse