Gå til innhold
Annonse
Konseptene til Aquantum Leap AS oppfyller ikke vilkåret til «betydelig innovasjon». Illustrasjon: Seafarming Systems/VisCo/Nutreco.
Konseptene til Aquantum Leap AS oppfyller ikke vilkåret til «betydelig innovasjon». Illustrasjon: Seafarming Systems/VisCo/Nutreco.

Aquantum Leap AS sin søknad om 24 utviklingstillatelser til konseptene Aquantum 12k og Aquantum 500k er avslått av Fiskeridirektoratet.

Annonse

Ifølge søkeren skulle Aquantum 12k og Aquantum 500k bli brukt til henholdsvis postsmolt- og matfiskproduksjon. I søknaden forklarer selskapet at begge anleggene skal være lukkede og skal inkludere slamoppsamling og gi god rømmingssikring.

- Videre skal anleggene gi fisken bedre temperatur og bedre beskyttelse mot smittsomme sykdommer og parasitter enn konvensjonelle akvakulturanlegg, skriver Fiskeridirektoratet om konseptene.

Videre mener Fiskeridirektoratet at konseptet løser ikke «akvakulturnæringens-, miljø- og arealutfordringer på bedre måter enn andre lukkede anlegg».

Usikkerhetsfaktorer

Ifølge søkeren er det størrelsen på konstruksjonen til Aquantum 500k som gjør den unik. Dette er ikke direktoratet enig i og forklarer at størreslen på Aquantum 500k i seg selv innebærer en forbedring sammenlignet med mindre lukkede anlegg, men at selve størrelsen vil introdusere nye usikkerhetsfaktorer med så stor samlet biomasse i et lukket anlegg.

-  Fiskeridirektoratet finner etter dette at det ikke er godtgjort at Aquantum 12k eller Aquantum 500k vil medføre noen forbedringer på disse områdene sammenlignet med andre lukkede anlegg, heter det i Fiskeridirektoratets vurdering.

Ikke «betydelig innovasjon»

I avslaget forklarer direktoratet at anleggenes utforming, sammensetning, materialvalg og størrelse ikke innebærer en «betydelig innovasjon», og dermed oppfyller ikke begge konseptene til Aquantum Leap vilkåret til «betydelig innovasjon».

Les også:

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse