Gå til innhold
Annonse
Dåfjorden Klekkeri holder til på Stord i Hordaland. Søknaden deres om en tillatelse fikk tommelen ned fra Fiskeridirektoratet.
Dåfjorden Klekkeri holder til på Stord i Hordaland. Søknaden deres om en tillatelse fikk tommelen ned fra Fiskeridirektoratet.

Fiskeridirektoratet har i dag avslått Dåfjorden Klekkeri sin søknad om én utviklingstillatelse.

Annonse

Konseptet til Dåfjorden Klekkeri er en fôrstasjon plassert i en tradisjonell merd. Fôrstasjonen skal gjøre det mulig å ta fisk ut fra merden til behandling under hele produksjonsperioden via et utløpsrør i bunnen av fôrstasjonen.

Daglig leder Reidar Aksnes sier han ikke var klar over avslaget fra Fiskeridirektoratet før Kyst.no ringte til han.

- Jeg har ikke hørt noe, så jeg visste ikke at vi hadde fått avslag. Vi er bare to personer i selskapet, så vi er et lite prosjekt, legger han til.

Behandles før lusen setter seg fast

Utløpsrøret skal være tilkoblet en mammutpumpe som pumper fisken opp over vannoverflaten. Vannet siles her av fisken før den sendes tilbake til hovedmerden. Selskapet skriver at hensikten med konseptet er at fisk skal behandles før lakselusen setter seg fast på fisken. Metoden forutsetter derfor at man har oversikt over lusesituasjonen og kan avluse på naupilus- og copepodittstadiet. 

Dåfjordens konsept innebærer at man kan flytte fisk uten trenging. Ifølge søknaden vil man ved å unngå trenging hindre at lus slipper før utpumping og blir værende igjen i merdvolumet. Dåfjorden mener pumpingen i seg selv kunne fjerne mye av den bevegelige lusen, og dette vannet vil også gå gjennom lusefilter slik at lusen ikke kommer tilbake i merden.

Uttak av fisk gjennom avløpsrør i bunnen vil ifølge Stord-selskapet også bli benyttet ved behov for lusebehandling eller annen behandling (f.eks. mot AGD), der fisken pumpes over til vannbasseng eller hydrogenperoksid-bad. 

Ikke betydelig innovasjon

Fiskeridirektoratet skriver i sitt svar at de er kommet til at det omsøkte prosjektet ikke oppfyller vilkåret om «betydelig innovasjon». Direktoratet avslår dermed søknaden fra Dåfjorden Klekkeri AS om én utviklingstillatelse. 

Les også:

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse